Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2570-НС
София, 09.05.2013

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „КОРЕКТИВИ“, регистрирана българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление вх. № 1575-НС от 09.05.2013 г. на ЦИК от Павел Вълчев - председател на Управителния съвет на сдружение „КОРЕКТИВИ", регистрирано с Решение на ЦИК № 2477-НС от 23.04.2013 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението (Приложение № 31 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Павел Вълчев, представляващ сдружението в полза на 6 (шест) лица - упълномощени представители на „КОРЕКТИВИ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението представители за наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Списъкът е представен и на технически носител.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2180-НС от 20 март 2013 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените представители на сдружение „КОРЕКТИВИ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
Пламен Георгиев Маринов
Веселка Дамянова Станколова-Ненчева
Добринка Янакиева Христова
Мариела Ангелчова Драгомирова
Шенер Шемсетин Рамадан
Петър Димков Петров

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 09.05.2013 в 22:20 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол