Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2584-НС
София, 10.05.2013

ОТНОСНО: издаване на удостоверения по чл. 48б от ИК в изборния ден 12 май 2013 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 3 във връзка с чл. 48б от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Всички категории лица, включени в Списъка на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателния списък в изборния ден (Приложение № 7 от изборните книжа), могат да гласуват, ако представят пред СИК по постоянния си адрес удостоверение, издадено от общината, че е отпаднало основанието или не е налице основанието за вписването на избирателя в този списък.

2. Удостоверението по чл. 48б от ИК се издава от общината по постоянния адрес на избирателя от нарочно определено/и със заповед на кмета на общината лице/а.

3. Удостоверението по чл. 48б се издава въз основа на:

а) документи и доказателства, произхождащи от официален орган, имащ право да удостоверява конкретните факти

- съд (заверен от съда препис от влязло в сила решение или присъда);

- началниците на местата за лишаване от свобода (служебна бележка или удостоверение, издадено от началниците на затворите или поправителните домове);

- орган, по чието уведомление е извършено заличаването на лицето

б) служебна справка, извършвана от лицата, натоварени да издават удостоверенията по чл. 48б от ИК:

- в регистъра на издадените удостоверения за гласуване на друго място в общината по постоянния адрес на заявителя;

- чрез сайта на ГД „ГРАО" по ЕГН на заявителя относно включването му в избирателни списъци в страната по настоящия му адрес;

- чрез сайта на ГД „ГРАО" по ЕГН на заявителя относно включването му в избирателни списъци в населени места извън страната.

Ако при извършване на служебната справка се установи, че заявителят фигурира в избирателен списък по настоящ адрес, в списък за гласуване извън страната или в регистъра на издадените удостоверения за гласуване на друго място, удостоверение по чл. 48б от ИК не се издава.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 10.05.2013 в 19:39 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол