Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2632-МИ
София, 15.05.2013

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „Движение България на гражданите” за участие в частичния избор за кмет на община Варна, област Варна, насрочен на 30 юни 2013 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „Движение България на гражданите", подписано от Меглена Щилиянова Кунева - председател и представляващ партията, заведено под № 33 на 15 май 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в частичния избор за кмет на община Варна, област Варна, насрочен на 30 юни 2013 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 30.07.2012 г. по ф.д. № 492/2012 г. на СГС - ТО, VІ-3 състав, за вписване на партията в специалния регистър на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 10.05.2013 г. от СГС - ФО, 6 състав, по ф. д. № 492/2012 г.; удостоверение от Сметната палата с изх. № 48-737 от 10.05.2013 г. за внесен от партията финансов отчет за 2012 г.; заверено от партията копие от стр. 1, 93 и 94 на „Държавен вестник", бр. 64 от 2012 г., в който е обнародвано решението за регистрация; извлечение от протокол от заседание на Националния съвет на ПП „Движение България на гражданите" от 07.05.2013 г., с прието решение за регистрация в ЦИК и ОИК, както и за участие на партията в частичния избор за кмет на община Варна, област Варна, насрочени на 30 юни 2013 г.; образец от подписа на председателя на партията; образец от печата на партията; заверено от СГС копие на устава на политическата партия; удостоверение от 08.05.2013 г. от „Банка ДСК" ЕАД, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; удостоверение от 12.05.2013 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 492/2012 г. издадено на основание чл. 19а от Закон за политическите партии; пълномощно от председателя на партията Меглена Щилиянова Кунева в полза на Калин Красимиров Томов; списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на 10 260 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в частичния избор за кмет на община Варна, област Варна, насрочен на 30 юни 2013 г.

Налице са изискванията на чл. 280, т. 3 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. и Решение № 2107-МИ от 6 февруари 2013 г. на ЦИК за регистрацията на ПП „Движение България на гражданите" за участие в частичния избор за кмет на община Варна, област Варна, насрочен на 30 юни 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, ал. 8 и чл. 280, т. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „Движение България на гражданите" за участие в частичния избор за кмет на община Варна, област Варна, насрочен на 30 юни 2013 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 15.05.2013 в 20:22 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол