Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2636-МИ
София, 15.05.2013

ОТНОСНО: отказ за регистрация на политическа партия „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ” за участие в частичния избор за кмет на община Варна, област Варна, насрочен на 30 юни 2013 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ", подписано от Петър Иванов Хлебаров - представляващ и заместник-председател на партията, заведено под № 40 на 15 май 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в частичния избор за кмет на община Варна, област Варна, насрочен на 30 юни 2013 г.

Към заявлението са приложени: копие на решение от 10.07.2012 г. на СГС по ф.д. № 445/2012 г. за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 13.05.2013 г. от СГС - ФО, 5 състав, по ф. д. № 445/2012 г.; заверено копие от стр. 1 и 110 на „Държавен вестник" бр. 58 от 2012 г.; протокол № 35 от 12.05.2013 г. от заседание на Първия национален комитет на „Национал-демократична партия", на което е взето решение за регистрация на партията в ЦИК за участие в частичния избор за кмет на община Варна, област Варна, на 30 юни 2013 г.; образец от подписа на представляващия партия и образец от печата на партията; заверено от СГС копие от устава на партията; удостоверение от „Банка ДСК" с изх. № 132 от 13.05.2013 г. за открити банкови сметки, по които ще се обслужва предизборната кампания на партията; удостоверение от Сметната палата с изх. № 48-00-740 от 10.05.2013 г. за внесен от партията финансов отчет за 2012 г.; пълномощно от 08.02.2013 г. от представляващия партията Димитър Кинов Стоянов в полза на Петър Илиев Хлебаров с право да подава документи за регистрация на партията за участие в частични избори.

Липсва списък по чл. 89, ал. 3, т. 11, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 7000 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.

Политическа партия „Национал-демократична партия" не е регистрирана в ЦИК за участие в общите избори за общински съветници и кметове, произведени на 23 октомври 2011 г.

Не са налице изискванията на чл. 280, т. 3 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. и Решение № 2107-МИ от 6 февруари 2013 г. на ЦИК за регистрацията на ПП „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ" за участие в частичния избор за кмет на община Варна, област Варна, насрочен на 30 юни 2013 г. поради непредставяне на списъка по чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, ал. 8 и чл. 280, т. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА политическа партия „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ" за участие в частичния избор за кмет на община Варна, област Варна, насрочен на 30 юни 2013 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез ЦИК в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 15.05.2013 в 20:25 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол