Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2644-ПВР/МИ
София, 16.05.2013

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Стара Загора, област Стара Загора

Постъпило е заявление с вх. № 413 от 14.05.2013 г. от Михаил Михайлов - упълномощен представител на ПП „Атака" с молба за извършване на замени в състава на ОИК - Стара Загора.

Към заявлението са приложени: заявление от Искрен Николов Пачаманов, с което моли да му бъдат прекратени правомощията като заместник-председател на ОИК - Стара Загора по собствено желание; заявление от Станислав Василев Василев, с  което моли да му бъдат прекратени правомощията като член на ОИК - Стара Загора по собствено желание; пълномощно от Волен Сидеров в полза на Михаил Петров Михайлов; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Десислава Атанасова Кънева; копие от диплома за завършено висше образование; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Диана Ценкова Иванова и копие от диплома за завършено висше образование.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК - Стара Загора, област Стара Загора, Искрен Николов Пачаманов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Стара Загора, област Стара Загора, Станислав Василев Василев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК - Стара Загора, област Стара Загора, Десислава Атанасова Кънева, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Стара Загора, област Стара Загора, Диана Ценкова Иванова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 17.05.2013 в 10:10 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол