Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2673-ПВР/МИ
София, 22.05.2013

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Варна, област Варна

Постъпило е предложение с вх. № 424/21.05.2013 г. от Иван Николаев Портних - областен координатор на ПП „ГЕРБ" - гр. Варна, за промяна в състава на ОИК - Варна, област Варна. Предлага се на мястото на Стелян Христов Любославов - член на ОИК, да бъде назначена Ирена Стефанова Иванова. Към предложението са приложени: заявление от Стелян Христов Любославов за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копиe от дипломата за завършено висше образование на Ирена Стефанова Иванова.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Варна, област Варна, Стелян Христов Любославов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Варна, област Варна, Ирена Стефанова Иванова, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 22.05.2013 в 11:20 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол