Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2675-НС
София, 22.05.2013

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители, произведени на 12 май 2013 г.

Постъпили са писма по електронната поща на ЦИК с вх. № 1953-НС от 17.05.2013 г. и № 1972-НС от 20.05.2013 г. на ЦИК от РИК - Добрич, област Добрич, за разрешаване разпечатването на помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за народни представители на 12 май 2013 г., със съдействието на Областната администрация - гр. Добрич. Необходимостта от отваряне на помещението е възникнала по сигнал от ТЗ „ГРАО" за липсата на избирателен списък на СИК № 082000015 (с. Северняк, община Крушари, област Добрич). В случай, че избирателният списък от СИК № 082000015 се намери в помещението, комисията, отворила помещението, да изпрати избирателния списък на ТЗ „ГРАО", като това се отрази в протокола.
Съгласно Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещението, в което същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи или по решение на ЦИК.
Предвид гореизложеното и на основание т. 18 от Решение на ЦИК № 2511-НС от 30 април 2013 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Достъпът да се осъществи при спазване на условията и реда на т. 18 и 19 от Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. на ЦИК.
Решението да се изпрати на областния управител на област Добрич.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 22.05.2013 в 14:53 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол