Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2677-НС
София, 22.05.2013

ОТНОСНО: жалба от председателя на предизборния щаб на ПП „Движение за права и свободи“ за нарушение при определяне на изборните резултати от СИК № 162202005 в 16. МИР – Пловдивски, и повторно преброяване на гласовете от изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпила е жалба с вх. № 1977-НС от 21.05.2013 г. от Петя Николаева Раева - председател на предизборния щаб на ПП „Движение за права и свободи", за нарушение при определяне на изборните резултати от СИК № 162202005 в 16 МИР - Пловдивски, и повторно преброяване на гласовете от изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
В жалбата се твърди, че е налице разминаване в данните от изборните резултати на ПП „ДПС", посочени в протокола на СИК № 162202005, предоставен в изборната нощ на член на СИК и застъпник на ПП „ДПС", и протокола на същата СИК, сканиран и качен на електронната страница на РИК № 16 - Пловдив. Твърди се също така, че при преброяването на бюлетините в посочената секция са установени 33 действителни гласа за ПП „ДПС", които обаче не са отразени в беловата на протокола за ПП „ДПС", а са записани в долната графа на протокола на ПП „Национално движение за единство". Жалбоподателят оспорва верността на съдържанието на протокола на СИК № 162202005 и на сканирания протокол от РИК № 16 - Пловдив. Иска се ЦИК да разпореди повторно преброяване на всички бюлетини на секционната избирателна комисия в избирателна секция № 162202005, поради което настоящото следва да се разглежда именно като такова искане, а не като жалба, доколкото пред Централната избирателна комисия не се оспорва акт или действие на РИК № 16 - Пловдив.
Жалбата е допустима, но разгледана по същество е неоснователна. Изборният кодекс не регламентира процедура, по която Централната избирателна комисия да извършва повторно преброяване на подадените гласове. Законодателят е предвидил една единствена хипотеза, а именно тази по чл. 233, ал. 3 от ИК, когато е допустимо повторно преброяване на подадените гласове в конкретна избирателна секция, но това действие се извършва съвместно от Районната и съответната секционна избирателна комисия и само тогава, когато РИК установи несъответствие между фабричните номера на получения и предадения от СИК протокол. Искането на жалбоподателя по същността си представлява оспорване на законността на произведените избори и определяне на резултата от тях, което на основание чл. 263 от ИК е в компетентността на Конституционния съд.
Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Петя Николаева Раева - председател на предизборния щаб на ПП „Движение за права и свободи", за нарушение при определяне на изборните резултати от СИК № 162202005 в 16 МИР - Пловдивски, и повторно преброяване на гласовете от изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Решението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 22.05.2013 в 15:29 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол