Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2678-ПВР/МИ
София, 23.05.2013

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Аврен, област Варна

Постъпило е предложение с вх. № 432/23.05.2013 г. от Емануил Младенов Манолов - председател на ПП „ГЕРБ" - Аврен, за промяна в състава на ОИК - Аврен, област Варна. Предлага се на мястото на Ирена Стефанова Иванова - председател на ОИК, да бъде назначена Деница Тодорова Тодорова - досегашен член, а на мястото на Деница Тодорова Тодорова за член на ОИК да бъде назначена Дарина Йорданова Добрева. Към предложението са приложени: заявление от Ирена Стефанова Иванова за освобождаването й като председател на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Дарина Йорданова Добрева и 2 бр. пълномощни.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Аврен, област Варна, Ирена Стефанова Иванова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.
ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Аврен, област Варна, Деница Тодорова Тодорова, ЕГН ..., досегашен член, и анулира издаденото й удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Аврен, област Варна, Дарина Йорданова Добрева, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 23.05.2013 в 14:35 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол