Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2679-ПВР/МИ
София, 23.05.2013

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Белене, област Плевен

Постъпило е предложение с вх. № 434/23.05.2013 г. от Стефан Илиев Николов - председател на Общинския съвет на БСП - Белене, за промяна в състава на ОИК - Белене, област Плевен. Предлага се на мястото на Ирина Димитрова Чоранова - зам.-председател на ОИК, да бъде назначена Татяна Йорданова Георгиева. Към предложението са приложени: заявление от Ирина Димитрова Чоранова за освобождаването й като зам.-председател на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Татяна Йорданова Георгиева.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК - Белене, област Плевен, Ирина Димитрова Чоранова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.
НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК - Белене, област Плевен, Татяна Йорданова Георгиева, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 23.05.2013 в 14:36 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол