Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 268-ПВР/МИ
София, 15.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Сухиндол, област Велико Търново, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение на кмета на община Сухиндол, област Велико Търново, от 10.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-117 от 10.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протоколи за проведени консултации на 04.08.2011 г. и 09.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Сухиндол.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3, буква „а" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Сухиндол, област Велико Търново, в състав от 17 членове, както следва :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мария Руменова Кобурова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Аннет Калинова Илиева

 

СЕКРЕТАР:

Петя Христова Карагерова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Светла Николова Банчева

 

 

Миглена Кирилова Монева

 

 

Маргарита Цанкова Илиева

 

 

Лозана Димитрова Вълева

 

 

Красимира Алфредова Спартянова

 

 

Красимира Димова Йорданова

 

 

Ивелина Христова Русева

 

 

Мартин Маринов Петров

 

 

Петя Димова Алтънова

 

 

Алие Ибрямова Чавдарлиева

 

 

Емилия Борисова Георгиева

 

 

Силвия Илиева Стефанова

 

 

Антония Тодорова Анастасова

 

 

Сезаин Салиев Мехмедов

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 03:34 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол