Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2681-ПВР/МИ
София, 23.05.2013

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Стара Загора, област Стара Загора

Постъпило е предложение с вх. № 420/18.05.2013 г. от Румен Стефанов Димитров - упълномощен представител на „Синята коалиция" и общински председател на ПП „Демократи за силна България", за промяна в състава на ОИК - Стара Загора, област Стара Загора. Предлага се на мястото на Ваня Николова Бухчева - член на ОИК, да бъде назначена Цветка Лазарова Лазарова. Към предложението са приложени: заявление от Ваня Николова Бухчева за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Цветка Лазарова Лазарова; пълномощни от представляващите „Синята коалиция" в полза на Любка Георгиева Иванова и Светла Неделчева Карастоянова и пълномощно от Любка Георгиева Иванова и Светла Неделчева Карастоянова в полза на Румен Стефанов Димитров и Георги Василев Ранов.
Постъпило е предложение с вх. № 435/23.05.2013 г. от Халил Реджепов Летифов - областен председател на Областния съвет на ПП „Движение за права и свободи", за промяна в състава на ОИК - Стара Загора, област Стара Загора. Предлага се на мястото на Нешка Ивелинова Кондакчиева - член на ОИК, да бъде назначен Междну Бехчет Халид. Към предложението са приложени: заявление от Нешка Ивелинова Кондакчиева за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Междну Бехчет Халид; пълномощно от председателя на ПП „ДПС" в полза на Халил Реджепов Летифов.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Стара Загора , област Стара Загора, Ваня Николова Бухчева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Стара Загора , област Стара Загора, Нешка Ивелинова Кондакчиева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Стара Загора, област Стара Загора, Цветка Лазарова Лазарова, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Стара Загора, област Стара Загора, Междну Бехчет Халид, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 23.05.2013 в 14:38 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол