Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2684-НС
София, 27.05.2013

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители, произведени на 12 май 2013 г.

Постъпили са писма по електронната поща на ЦИК с вх. № 2006-НС от 27.05.2013 г. и № 2007-НС от 21.05.2013 г. на ЦИК от РИК № 16 - Пловдив, област Пловдив, за разрешаване разпечатването на помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за народни представители на 12 май 2013 г., със съдействието на Областната администрация - гр. Пловдив. Необходимостта от отваряне на помещението е възникнала по сигнал вх. № 276 от 15.05.2013 г. на СИК № 162201009, гр. Пловдив, район Централен, подписан от председател, заместник-председател и секретар, в който се сочи, че секционната избирателна комисия е пропуснала да постави в торбата част от документацията, както следва: печат на СИК, протокол за маркирането на печата, списъци на застъпници, наблюдатели, представители на политическите партии и техните удостоверения. В друг сигнал с вх. № 275 от 15.05.2013 г. от членовете на СИК № 1622010004 - гр. Пловдив, район Централен, намираща се в СОУ „Св. Патриарх Евтимий", подписан от всички членове на комисията, се сочи, че е допуснат пропуск при предаване на изборните книжа и материали, като членовете на СИК не са поставили в чувала печата на избирателната секция.
Съгласно Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещението, в което същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи или по решение на ЦИК.
Предвид гореизложеното и на основание т. 18 от Решение на ЦИК № 2511-НС от 30 април 2013 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 12 май 2013 г. за оставяне на посочените в мотивите изборни книжа и печати, без да бъдат отваряни торбите с изборните книжа и материали.
Достъпът да се осъществи при спазване на условията и реда на т. 18 и 19 от Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. на ЦИК.
Решението да се изпрати на областния управител на област Пловдив.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 27.05.2013 в 21:04 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол