Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2686-НС
София, 28.05.2013

ОТНОСНО: отстраняване на допусната техническа грешка в публикуваните обобщени актуализирани данни от гласуването в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Съгласно писмо изх. № 12-00-109/23.05.2013 г. на „Информационно обслужване" АД относно публикуваните на интернет страницата на ЦИК обобщените данни от гласуването в изборите за народни представители на 12.05.2013 г. по т. 3 от таблицата, озаглавена „Данни от избирателните списъци", публикувани на интернет страницата на ЦИК, са формирани от сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК в страната (брой на избирателите, вписани в допълнителните избирателни списъци в изборния ден) и по т. 3 от протоколите на СИК извън страната (брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите под чертата).
Така получената сума по т. 3 от публикуваните обобщени данни по същество не отразява коректно обобщените данни за броя на избирателите в допълнителните избирателни списъци, тъй като към общия брой на вписаните в допълнителните избирателни списъци - 19 227, е прибавен механично и общият брой на гласувалите извън страната избиратели според броя на положените подписи - 115 737.
Числото по т. 4 от публикуваните обобщени данни от гласуването в изборите за народни представители на 12.05.2013 г. - брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите в допълнителната страница (под чертата), както и тези от допълнителния избирателен списък, отразява вярно сумата от числата по т. 4 от протоколите на СИК в страната и по т. 3 от протоколите на СИК извън страната. Предвид изложеното Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска промяна в публикуваните в интернет обобщени данни от гласуването, както следва:
1. Числото 134 964 по т. 3 - Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци, вписани в изборния ден от таблицата, озаглавена „Данни от избирателните списъци", да бъде заличено и на негово място да се впише числото 19 227, колкото е действителният брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци.
2. В т. 3 от публикуваните обобщени данни след думите „СИК" да се изпише „в страната".

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 28.05.2013 в 22:38 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол