Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 270-ПВР/МИ
София, 15.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Ямбол, област Ямбол, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-214 от 12.08.2011 г. от кмета на община Ямбол, област Ямбол, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протоколи за проведени консултации на 02.08.2011 г. и 08.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя на Общинската избирателна комисия в община Ямбол, както и за председател  и заместник-председател.

Не е постигнато съгласие по направените предложения за секретар на ОИК в община Ямбол.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Ямбол, област Ямбол, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Женя Ангелова Кайали

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мариана Георгиева Гърдева-

Виденова

 

СЕКРЕТАР:

Марияна Колева Петрова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Пенка Иванова Михайлова-

Трифонова

 

 

Анета Георгиева Петрова

 

 

Ани Стефанова Канева

 

 

Марина Петрова Ангелова

 

 

Ваня Димитрова Стойкова

 

 

Юлия Карчева Виранова-

Димитрова

 

 

Снежана Бойчева Динева

 

 

Емилия Димова Димова

 

 

Милен Станев Киндалов

 

 

Рени Георгиева Русева

 

 

Илияна Георгиева Димитрова

 

 

Мария Илиева Чорбаджийска

 

 

Младенка Николова Делибалтова

 

 

Анелия Неделчева Димитрова

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 03:36 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол