Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 272-ПВР/МИ
София, 15.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Тунджа, област Ямбол, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-147 от 11.08.2011 г. от кмета на община Тунджа, област Ямбол, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 04.08.2011 г. и 08.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Тунджа, както и за председател на ОИК.

Не е постигнато съгласие по предложенията за заместник председател и секретар на ОИК в община Тунджа.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Тунджа, област Ямбол, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Биляна Иванова Кавалджиева-Димитрова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Елена Димитрова Иванова-Георгиева

 

СЕКРЕТАР:

Панайот Георгиев Николов

 

ЧЛЕНОВЕ:

Екатерина Антонова Янева

 

 

Симеон Иванов Симеонов

 

 

Росица Златкова Златева

 

 

Цветан Георгиев Цонев

 

 

Василка Ангелова Георгиева

 

 

Стефка Гинчева Христозова

 

 

Марияна Янкова Митева

 

 

Радка Балчева Господинова

 

 

Елка Андонова Кръстева

 

 

Силвия Петкова Лафчиева-Михалева

 

 

Боряна Борисова Чорбаджийска-Русева

 

 

Борис Михалев Жеков

 

 

Невена Митрева Спасова

 

 

Илиана Тенева Пехливанова

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 03:39 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол