Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 279-ПВР/МИ
София, 15.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Лозница, област Разград, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-134 от 11.08.2011 г. от кмета на община Лозница, област Разград, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протоколи за проведени консултации на 01.08.2011 г. и 08.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Лозница.

Не е постигнато съгласие по предложението за заместник председател на ОИК в община Лозница.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Лозница, област Разград, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Георгиева Костадинова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Сунай Ахмедов Мухаремов

 

СЕКРЕТАР:

Галя Димитрова Илиева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Сабри Велиев Дурльов

 

 

Али Мусов Кацаров

 

 

Станко Василев Василев

 

 

Туркие Ахмедова Кунгьова

 

 

Станислав Валев Стефанов

 

 

Хава Ахмедова Алиева

 

 

Нина Петрова Кючукова-Койчева

 

 

Мария Петрова Златкова

 

 

Панайот Тодоров Панов

 

 

Виктория Йосифова Мизурска

 

 

Ферди Вижданов Ахмедов

 

 

Росица Димитрова Капралова

 

 

Хатидже Салихова Кальонска

 

 

Николай Георгиев Кочанов

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 03:46 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол