Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 283-ПВР/МИ
София, 15.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Горна Оряховица, област Велико Търново, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-234 от 12.08.2011 г. от кмета на община Горна Оряховица, област Велико Търново, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 08.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Горна Оряховица.

Не е постигнато съгласие по предложенията за заместник-председател на ОИК в община Горна Оряховица.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Горна Оряховица, област Велико Търново, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Димо Рачев Димов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Димитрина Йорданова Благоева

 

СЕКРЕТАР:

Тодор Ботев Такиев

 

ЧЛЕНОВЕ:

Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева

 

 

Веселин Иванов Григоров

 

 

Стела Александрова Александрова

 

 

Свилен Христов Сидеров

 

 

Деница Петрова Цветанова

 

 

Ренета Недева Петрова

 

 

Светлин Димитров Спасов

 

 

Нели Милчева Найденова

 

 

Петя Пламенова Иванова-Николова

 

 

Меджнун Емин Мустафа

 

 

Еленка Михайлова Тодорова

 

 

Иван Стефанов Иванов

 

 

Нина Василева Велкова

 

 

Преслав Маринов Сулов

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 03:51 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол