Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 284-ПВР/МИ
София, 15.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Габрово, област Габрово, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-181 от 11.08.2011 г. от кмета на община Габрово, област Габрово, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 03.08.2011 г. и на 09.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Габрово.

Не е постигнато съгласие по предложенията за секретар на ОИК в община Габрово.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Габрово, област Габрово, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мария Николаева Недева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Анна Стоянова Цонева

 

СЕКРЕТАР:

Иванка Иванова Баева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Евгения Петрова Попова

 

 

Николай Петков Миланов

 

 

Мирослава Стефанова Колева

 

 

Десислава Евгениева Колева

 

 

Валентина Иванова Жечева

 

 

Цвета Ангелова Тодорова-

Стойчева

 

 

Илиана Григорова Кръстева

 

 

Христо Иванов Тотев

 

 

Евгени Василев Попов

 

 

Салие Сали Боз

 

 

Драгомила Минчева Дойкин

 

 

Сергей Аврамов Ботев

 

 

Юли Божидаров Енчев

 

 

Тихомир Минков Църов

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 03:52 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол