Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 285-ПВР/МИ
София, 15.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община София, област София-град, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-240 от 12.08.2011 г. от кмета на община София, област София-град, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 29.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община София.

Не е постигнато съгласие по предложенията за заместник-председател и секретар на ОИК в община София.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община София, област София-град, в състав от 41 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Марина Стефанова Белчева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Станчо Цветанов Станков

 

СЕКРЕТАР:

Диана Нинова Начева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Антоанета Захариева Крумова

 

 

Боян Борилов Цанков

 

 

Веселин Тодоров Ковачев

 

 

Виолета Красимирова Темелкова

 

 

Виолина Ангелова Герджикова

 

 

Георги Константинов Димитров

 

 

Десислава Любенова Филипова

 

 

Диляна Цвяткова Иванова

 

 

Емилия Делчева Колева

 

 

Йорданка Пенева Петкова

 

 

Мария Генчева Георгиева

 

 

Наталия Илиева Стоянова

 

 

Петко Луков Кръстев

 

 

Полина Василева Витанова

 

 

Райна Иванова Борисова

 

 

Снежана Младенова Кондева

 

 

Соня Боянова Василева

 

 

Степан Богданов Химук

 

 

Стоян Красимиров Кожухаров

 

 

Илия Константинов Илиев

 

 

Цветан Александров Милев

 

 

Таня Андонова Дишлиева

 

 

Валентин Русев Русев

 

 

Ивайло Веселинов Василев

 

 

Борислав Николаев Попчев

 

 

Благомира Димитрова Андонова

 

 

Лилия Евтимова Стратиева

 

 

Севинч Даудова Караоглан

 

 

Станислав Кръстев Костов

 

 

Мария Костадинова Захова

 

 

Гергана Стефанова Толина

 

 

Величка Иванова Гръчарова

 

 

Антон Тодоров Атанасов

 

 

Иван Драганов Кирев

 

 

Радан Миленов Кънев

 

 

Елена Маркова Балджиева

 

 

Венета Иванова Коцева

 

 

Жельо Николов Желев

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 03:53 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол