Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2871-ПВР/МИ
София, 25.11.2013

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите, произведени на 23 и 30 октомври 2011 г.

Постъпило е писмо с вх. № 1179 от 24.11.2013 г. на ЦИК от ОИК -Гоце Делчев, с искане да бъде разрешено разпечатването на помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори на 23 и 30 октомври 2011 г. Искането се направено във връзка с необходимостта да бъдат съхранени в същото помещение и изборните книжа и материали от частичния избор за кмет на кметство с. Брезница, община Гоце Делчев, на 24 ноември 2013 г. Към искането е приложена и заповед № 561 от 22.11.2013 г. на кмета на община Гоце Делчев, с която е определено временно помещение за съхранение на изборните книжа и материали от произведения частичен избор за кмет на кметство Брезница, община Гоце Делчев, на 24 ноември 2013 г., до приемане на решение от Централната избирателна комисия за отваряне на помещението, където се съхраняват торбите с изборните книжа и материали от произведените местни избори на 23 и 30 октомври 2011 г.

Определеното от кмета на община Гоце Делчев помещение за съхраняване на изборните книжа и материали от частичния избор съвпада с помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори на 23 и 30 октомври 2011 г., поради което е необходимо разрешение от Централната избирателна комисия за отваряне на помещенията съгласно Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание т. 13 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА на ОИК - Гоце Делчев, достъп до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори на 23 и 30 октомври 2011 г., във връзка с необходимостта да бъдат съхранени в същото помещение и изборните книжа и материали от частичния избор за кмет на кметство с. Брезница, община Гоце Делчев на 24 ноември 2013 г.

Достъпът да се осъществи в присъствието на поне трима членове на общинската избирателна комисия, предложени от различни парламентарно представени партии и коалиции от партии и от партията, която има член в Европейския парламент, определени с решение на общинската избирателна комисия, и в присъствието на определено със заповед на кмета на съответната община служебно лице от общинската администрация. Достъпът да се осъществи при приемането на изборните книжа и материали от комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК, определени за частичните избори, насрочени за 24 ноември 2013 г.

След прибиране на изборните книжа и материали от частичните избори в помещението същото задължително да се запечата с хартиена лента и да се подпечата с восъчния печат на комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК от избраните членове на общинската избирателна комисия.

За всяко отваряне на помещението се съставя протокол в 2 екземпляра съобразно изискванията на т. 14 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 25.11.2013 в 19:22 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол