Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 288-ПВР/МИ
София, 15.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Хасково, област Хасково, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-255 от 13.08.2011 г. от заместник-кмета на община Хасково, област Хасково, съгласно заповед № 964 от 28.07.2011 г. на кмета на община Хасково, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 10.08.2011 г., възражение от Танер Емин, упълномощен представител на ПП „ДПС", от 12.08.2011 г. и мотиви от Атанас Стоилов Стоилов, упълномощен представител на ПП „АТАКА" от 11.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Хасково.

Не е постигнато съгласие по предложението за секретар на ОИК в община Хасково.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Хасково, област Хасково, в състав от 25 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Веселина Тенчева Иванова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Димитър Велев Димитров

 

СЕКРЕТАР:

Миглена Петрова Детинска

 

ЧЛЕНОВЕ:

Грозданка Атанасова Христова-

Стоянова

 

 

Димитър Атанасов Цветков

 

 

Георги Митков Митев

 

 

Кремена Георгиева Русева

 

 

Милена Христова Николова

 

 

Жана Милкова Райкова

 

 

Недялка Иванова Цветкова

 

 

Павлин Тошков Тодоров

 

 

Светла Генкова Йорданова

 

 

Калинка Добрева Бъчварова

 

 

Таня Владкова Димитрова

 

 

Ясен Динков Атанасов

 

 

Славея Георгиева Костадинова

 

 

Митко Делчев Христозов

 

 

Феризе Шабан Османова

 

 

Емине Адем Махмуд

 

 

Екатерина Златкова Бозова

 

 

Гюнай Адем Юсуф

 

 

Лидия Нешева Стоянова

 

 

Боряна Радкова Делчева

 

 

Катя Славова Иванова

 

 

Петя Ангелова Бостанджиева

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 03:57 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол