Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 289-ПВР/МИ
София, 15.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Стара Загора, област Стара Загора, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-253 от 13.08.2011 г. от кмета на община Стара Загора, област Стара Загора, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протоколи за проведени консултации на 08.08.2011 г. и на 10.08.2011 г., заявление и възражение от Юсни Мемиш Ибрям, упълномощен представител на ПП „ДПС" от 11.08.2011 г., и възражение от Бойчо Лазаров Биволарски, упълномощен представител на Коалиция за България от 11.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Стара Загора.

Не е постигнато съгласие по предложението за заместник-председател на ОИК в община Стара Загора.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Стара Загора, област Стара Загора, в състав от 25 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Таньо Брайков Танев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Искрен Николов Пачаманов

 

СЕКРЕТАР:

Снежана Славова Станкова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Илиян Христов Петков

 

 

Теодора Иванова Крумова

 

 

Росица Петрова Йорданова

 

 

Валери Димитров Иванов

 

 

Андриан Йорданов Минчев

 

 

Диана Недялкова Бонева

 

 

Нина Цветкова Савова-Кършакова

 

 

Къньо Рачев Рачков

 

 

Драгомир Ненов Драгнев

 

 

Зорница Светославова Петрова

 

 

Тодор Асенов Иванов

 

 

Веселина Иванова Андреева

 

 

Румен Василев Василев

 

 

Денчо Иванов Денев

 

 

Нешка Ивелинова Кондакчиева

 

 

Жеко Бончев Тодоров

 

 

Станислав Маринов Караиванов

 

 

Милена Пенева Димитрова

 

 

Диана Ценкова Иванова

 

 

Енчо Желев Иванов

 

 

Ваня Николова Бухчева

 

 

Борислав Борисов Ачкаканов

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 03:58 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол