Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 290-ПВР/МИ
София, 15.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Стамболово, област Хасково, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-263 от 15.08.2011 г. от кмета на община Стамболово, област Хасково, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протоколи за проведени консултации на 04.08.2011 г. и на 10.08.2011 г., становище от Стефан Ночев - представител на Коалиция за България от 10.08.2011 г., и особено мнение от Господин Господинов - представител на ПП „ГЕРБ" от 10.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Стамболово.

Не е постигнато съгласие по предложенията за заместник-председател на ОИК в община Стамболово.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Стамболово, област Хасково, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Иванова Кьосева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Венета Недялкова Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Митко Стоянов Пеев

 

ЧЛЕНОВЕ:

Георги Николов Георгиев

 

 

Иванка Валериева Цветкова

 

 

Тинка Иванова Дендлер

 

 

Георги Василев Танковски

 

 

Ангел Янков Янков

 

 

Христо Антонов Велев

 

 

Мария Лозкова Накова

 

 

Росица Руменова Младенова

 

 

Илия Георгиев Новков

 

 

Димитър Стойчев Пелтеков

 

 

Шериф Мустафа Шериф

 

 

Васил Христов Лазов

 

 

Тенчо Добрев Тенев

 

 

Татяна Петкова Ангелова

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 03:59 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол