Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 292-ПВР/МИ
София, 15.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Сопот, област Пловдив, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Сопот, област Пловдив, от 10.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-192 от 12.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 08.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Сопот.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Сопот, област Пловдив, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Станка Петрова Ранджева-Крякова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Иванка Стойчева Къева

 

СЕКРЕТАР:

Жоро Иванов Попдончев

 

ЧЛЕНОВЕ:

Ненко Цанков Ковачев

 

 

Диана Станева Станева

 

 

Истилиян Климентов Димитров

 

 

Маринка Генчева Петрова

 

 

Петър Александров Първанов

 

 

Евгения Иванова Кръстева

 

 

Дончо Ненчев Ташков

 

 

Петя Михайлова Тодорова

 

 

Христо Петров Христов

 

 

Мариана Петрова Ковачева

 

 

Ненко Петров Спасов

 

 

Сюлейман Алиосманов Биджов

 

 

Кямил Ружди Рашид

 

 

Емине Сали Бозали

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 04:00 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол