Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 293-ПВР/МИ
София, 15.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Козлодуй, област Враца, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-219 от 12.08.2011 г. от кмета на община Козлодуй, област Враца, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 08.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и състава на Общинската избирателна комисия в община Козлодуй.

Не е постигнато съгласие по отношение предложенията за заместник-председател на ОИК в община Козлодуй.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Козлодуй, област Враца, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Георгиева Добрева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светлана Константинова Любенова-Плешоева

 

СЕКРЕТАР:

Соня Йорданова Луканова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Елица Юлиянова Орманова

 

 

Ана Ангелова Цветанова

 

 

Милен Методиев Сибинов

 

 

Димитър Ангелов Цветанов

 

 

Надка Кирилова Станчева

 

 

Райко Иванов Копачев

 

 

Петър Георгиев Санков

 

 

Елеонора Петрова Симеонова

 

 

Веселина Кирилова Кирилова

 

 

Надя Бениаминова Пашова

 

 

Зоя Александрова Кръстева

 

 

Мирослав Петров Ангелов

 

 

Евгения Асенова Здравкова

 

 

Светослав Светозаров Спасов

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 04:01 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол