Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 294-ПВР/МИ
София, 15.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Венец, област Шумен, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Венец, област Шумен, от 10.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-205 от 12.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 09.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Венец.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Венец, област Шумен, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Росица Андреева Русева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Симеон Йорданов Коматински

 

СЕКРЕТАР:

Левент Зекериев Ахмедов

 

ЧЛЕНОВЕ:

Реджеб Хюсменов Ибрямов

 

 

Гюнай Муталибов Галибов

 

 

Зелиха Ердинч Хълми

 

 

Мюхтешен Ахмедова Мехмедова

 

 

Семра Селимова Ибрямова

 

 

Мария Жечева Серафимова

 

 

Снежана Димитрова Данева

 

 

Кадир Мустафа Хатиб

 

 

Реджеб Кязим Реджеб

 

 

Недялко Атанасов Друмев

 

 

Шенол Хасанов Мехмедов

 

 

Рубил Руфиев Халимов

 

 

Теодора Станиславова Атанасова

 

 

Димитър Стоянов Шарбанов

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 04:02 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол