Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 295-ПВР/МИ
София, 15.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Враца, област Враца, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-182 от 11.08.2011 г. от кмета на община Враца, област Враца, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 09.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Враца.

Не е постигнато съгласие по предложенията за заместник-председател и секретар на ОИК в община Враца.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Враца, област Враца, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ирина Йорданова Иванова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Боряна Миткова Стаменова

 

СЕКРЕТАР:

Момчил Тошков Петров

 

ЧЛЕНОВЕ:

Христина Симеонова Младенова

 

 

Петя Петкова Стефанова

 

 

Силвия Бориславова Цекова

 

 

Богдан Цолов Банков

 

 

Цветомила Иванова Харалампиева

 

 

Иван Динков Динков

 

 

Любомила Федиева Захариева

 

 

Мария Петрова Генова

 

 

Малинка Георгиева Михайлова

 

 

Галина Илиева Кирилова

 

 

Маргарит Марков Маждраков

 

 

Емил Петков Нинов

 

 

Иванка Мариянова Борисова

 

 

Румяна Маринова Петкова                

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 04:03 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол