Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 296-ПВР/МИ
София, 15.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Мадан, област Смолян, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-230 от 12.08.2011 г. от кмета на община Мадан, област Смолян, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протоколи за проведени консултации на 03.08.2011 г. и на 08.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя на Общинската избирателна комисия в община Мадан.

Не е постигнато съгласие по предложението за заместник-председател и секретар на ОИК в община Мадан.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Мадан, област Смолян, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Нюсета Юсеинова Кукалева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Севда Русева Сиракова

 

СЕКРЕТАР:

Димитринка Атанасова Ангелова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Емилия Живкова Косева

 

 

Несибе Ахмедова Дервишева

 

 

Нено Стефанов Стефанов

 

 

Мая Радославова Деянова

 

 

Илиана Веселинова Чернева

 

 

Юлия Ясенова Кехайова

 

 

Даниела Севдалинова Добрева

 

 

Делка Ангелова Ковачева

 

 

Милена Георгиева Белова

 

 

Силвия Данаилова Иванова

 

 

Емине Кадирова Машкова

 

 

Хилми Мехмед Фелети

 

 

Иван Михайлов Атанасов

 

 

Пенка Асенова Чолакова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 04:04 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол