Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 297-ПВР/МИ
София, 15.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Ботевград, Софийска област, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № 43 от 08.08.2011 г. е постъпило писмено предложение от кмета на община Ботевград, Софийска област, с приложени писмените предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състава на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и ал. 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на ЦИК, включително и протоколи № 1 от 02.08.2011 г. и № 2 от 04.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие на участниците в консултациите по отношение броя и поименния състав на ОИК, както и относно председателското и зам.-председателското място в Общинската избирателна комисия в община Ботевград.

Не е постигнато съгласие по предложенията за секретар на ОИК в община Ботевград. Протоколите са подписани с особени мнения от представителите на „Коалиция за България" и ПП „АТАКА" и са приложени писмени възражения към изпратените документи; писмено обяснение с вх. № 91-00-555 от 05.08.2011 г. на представителя на ПП „АТАКА" и възражения с вх. № 91-00-552 от 05.08.2011 г. на представителя на „Коалиция за България". Кметът на общината е предложил присъстващите да гласуват за длъжността „секретар", тъй като е имало три предложения - от „Коалиция за България", от ПП „АТАКА" и от ПП „НДСВ". При проведеното гласуване представителят на ПП „НДСВ" е получил най-много гласове - 4 гласа от 6 възможни. Предвид провелото се гласуване в направеното предложение за състав на ОИК фигурира представителят на ПП „НДСВ".

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Ботевград, Софийска област, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Стоян Стоянов Стоянов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Симеон Илиев Мавров

 

СЕКРЕТАР:

Лиляна Георгиева Велчева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Мария Гаврилова Накова

 

 

Даниела Симеонова Колева

 

 

Венцислав Петров Гарвански

 

 

Евгения Бончева Ананиева

 

 

Мария Пеева Кръстева

 

 

Николина Георгиева Колева-

Стоянова

 

 

Веса Василева Николова

 

 

Марсел Божидаров Методиев

 

 

Богдан Вутов Георгиев

 

 

Цветанка Данова Банкова

 

 

Христо Илиев Грухлански

 

 

Елена Иванова Първанова

 

 

Веселка Георгиева Нинова

 

 

Гълъбинка Цветанова Димитрова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 04:05 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол