Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 300-ПВР/МИ
София, 15.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Рудозем, област Смолян, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-185 от 12.08.2011 г. от кмета на община Рудозем, област Смолян, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 05.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя на Общинската избирателна комисия в община Рудозем.

Не е постигнато съгласие по предложението за заместник-председател и секретар на ОИК в община Рудозем.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Рудозем, област Смолян, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мирослав Дафинов Кехайов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Милен Тодоров Вълчев

 

СЕКРЕТАР:

Йова Иванова Христова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Малинка Асенова Георгиева-

Малинова

 

 

Русана Андреева Чакърова

 

 

Кристина Маринова Хутева

 

 

Таня Чавдарова Кьоровска

 

 

Десислава Росенова Сюрджиева

 

 

Станислава Севдалинова Заевска

 

 

Фидан Славеев Боев

 

 

Мирослав Федев Белев

 

 

Лилия Севдалинова Кундева

 

 

Евелина Руменова Кехайова

 

 

Стефка Младенова Момчилова

 

 

Юлия Братанова Шукерова

 

 

Елисавета Северинова Чолакова

 

 

Елмира Асенова Гюрова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 04:07 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол