Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 301-ПВР/МИ
София, 15.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Симеоновград, област Хасково, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-196 от 12.08.2011 г. от кмета на община Симеоновград, област Хасково, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 08.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Симеоновград.

Не е постигнато съгласие по предложението за секретар на ОИК в община Симеоновград.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Симеоновград, област Хасково, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Стойка Господинова Жекова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Гергана Иванова Димова

 

СЕКРЕТАР:

Иван Величков Бинев

 

ЧЛЕНОВЕ:

Ана Михалева Желязкова

 

 

Румяна Иванова Димова

 

 

Михаил Христов Расоков

 

 

Снежанка  Иванова Бойдева

 

 

Мария Минчева Желязкова

 

 

Борислав Тонев Шишманов

 

 

Енчо Тонев Киндов

 

 

Красимир Радев Иванов

 

 

Деница Господинова Мирчева

 

 

Венелина Димитрова Георгиева

 

 

Богомил Марков Аладжов

 

 

Антония Петкова Митева

 

 

Симеон Тодоров Хаджиколев

 

 

Златка Славова Вълева

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 04:08 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол