Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 302-ПВР/МИ
София, 15.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Баните, област Смолян, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-183 от 12.08.2011 г. от кмета на община Баните, област Смолян, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 03.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Баните.

Не е постигнато съгласие по предложението за заместник-председател и за секретар на ОИК в община Баните.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Баните, област Смолян, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Диана Велинова Фиданова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Сийка Йорданова Караминчева

 

СЕКРЕТАР:

Евелина Янкова Стоилова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Юлия Пешева Кандурова

 

 

Захари Стефанов Руженов

 

 

Юлияна Венелинова Кехайова

 

 

Галина Веселинова Кандурова

 

 

Калоян Митков Пеев

 

 

Емил Живков Димитров

 

 

Соня Росенова Ружинова

 

 

Нешка Якимова Шехова

 

 

Анчо Раев Кадишев

 

 

Атанас Свиленов Пашов

 

 

Людмила Таскова Кадишева

 

 

Мирчо Бойчев Дончев

 

 

Антон Иванов Шишков

 

 

Росица Бисерова Чолакова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 04:11 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол