Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 304-ПВР/МИ
София, 15.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Елин Пелин, Софийска област, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-187 от 11.08.2011 г. от кмета на Елин Пелин, Софийска област, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 09.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на ОИК, както и относно председателя и секретаря на Общинска избирателна комисия в община Елин Пелин.

Не е постигнато съгласие по предложението за заместник-председател на ОИК в община Елин Пелин.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Елин Пелин, Софийска област, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Георги Бориславов Петраков

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ваня Боянова Мишова

 

СЕКРЕТАР:

Юлияна Пейчева Стоилова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Иванка Любенова Георгиева

 

 

Тодор Младенов Иванчев

 

 

Марина Трайкова Колева

 

 

Ангелина Кирилова Димитрова

 

 

Марияна Димитрова Стоянова-Петрова

 

 

Вероника Георгиева Петкова

 

 

Мара Александрова Лакова

 

 

Христина Тодорова Димитрова

 

 

Венцислав Василев Йотов

 

 

Валя Димитрова Разпопова

 

 

Иван Николаев Иванов

 

 

Пенка Пенчева Захариева

 

 

Мая Николаева Александрова

 

 

Антон Марков Марков

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 04:12 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол