Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 305-ПВР/МИ
София, 15.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Антоново, област Търговище, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-49 от 08.08.2011 г. от кмета на община Антоново, област Търговище, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протоколи за проведени консултации на  26.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Антоново.

Не е постигнато съгласие по предложението за заместник председател и секретар на ОИК в община Антоново.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Антоново, област Търговище, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Николинка Петрова Петрова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Галина Радославова Янева

 

СЕКРЕТАР:

Марко Русев Марков

 

ЧЛЕНОВЕ:

Пенка Стефанова Кирова

 

 

Мирослав Любенов Лазаров

 

 

Гюлджан Османова Ахмедова

 

 

Ресмие Мехмедова Хюсеинова

 

 

Донка Димитрова Петрова

 

 

Антоанета Христова Димитрова

 

 

Николай Божилов Богословов

 

 

Даниела Тодорова Тодорова

 

 

Улвие Адемова Юсуфова

 

 

Ахмед Акъев Ахмедов

 

 

Хасан Бейдат Рамуш

 

 

Йорданка Петрова Петрова

 

 

Маргарита Иванова Милушева

 

 

Неждет Даудов Хюсеинов

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 15:25 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол