Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 337-ЕП
София, 10.05.2014

ОТНОСНО: назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за членове на Европейския парламент от Република България

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 101-106 от Изборния кодекс, Решение № 277-ЕП от 03.05.2014 г., Решение № 283-ЕП от 04.05.2014 г. и Решение № 308-ЕП от 08.05.2014 г. на ЦИК, писмо № ЕП-04.01-74 от 09.05.2014 г. на Министерството на външните работи и протокол от проведени консултации в ЦИК на 07.05.2014 г. и при постигнато съгласие за съставите на СИК извън страната за изборите за членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

І. НАЗНАЧАВА съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 

1. Секционна избирателна комисия № 320100001, Австрия, Виена 1 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анна Костадинова Стойнова
СЕКРЕТАР: Айлин Мехмедова Алиева
ЧЛЕНОВЕ: Здравко Каменов Николов
  Тинка Брагова Троева

 

2. Секционна избирателна комисия № 320100002, Австрия , Виена 2 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Фахри Бейтулов Ахмедов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариета Янева Милева
СЕКРЕТАР: Александра Алексиева Йолова
ЧЛЕНОВЕ: Марина Александрова Гулева
   

 

3. Секционна избирателна комисия № 320100003, Австрия, Брегенц - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Блага Конева Стоева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлана Григорова Спасова-Щрюбиг
СЕКРЕТАР: Румен Любенов Филков
ЧЛЕНОВЕ: Веляна Василева Василева
   

 

4. Секционна избирателна комисия № 320100004, Австрия, Винер Нойщат - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Шенис Мехмед Пачалъ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румяна Методиева Върбанова
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ:  
   

 

5. Секционна избирателна комисия № 320200005, Афганистан, Кабул - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радослав Василев Каранфилов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентина Ганчева Банкова
СЕКРЕТАР: Мартин Атанасов Емилов
ЧЛЕНОВЕ: Димитър Иванов Русев
  Николета Борисова Виденова

 

6. Секционна избирателна комисия № 320300006, Белгия, Антверпен - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хюсню Хасан Хюсню
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хюсеин Кадир Мурад
СЕКРЕТАР: Емилия Андреева Гечевска
ЧЛЕНОВЕ: Томислав Симеонов Костянев
  Атанаска Васкова Върбанова

 

7. Секционна избирателна комисия № 320300007, Белгия, Брюксел 1- 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елина Лазарова Начева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Танер Джафер Хакка
СЕКРЕТАР: Рафие Али Камберов
ЧЛЕНОВЕ: Тодор Стефанов Тодоров
  Едуард Томов Асенов

 

8. Секционна избирателна комисия № 320300008, Белгия, Брюксел 2 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зера Местан Адем
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Евгения Миткова Николова
СЕКРЕТАР: Ренета Рашева Шипкова
ЧЛЕНОВЕ: Венеция Методиева Желева
  Димитър Николов Япраков

 

9. Секционна избирателна комисия № 320300009, Белгия, Брюксел ПП 1 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Екатерина Светославова Дончева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлия Николова Гергова
СЕКРЕТАР: Дарина Асенова Маркова
ЧЛЕНОВЕ: Милена Владимирова Петрова
  Атанаска Васкова Върбанова

 

10. Секционна избирателна комисия № 320300010, Белгия, Брюксел ПП 2 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Алекси Григоров Костадинов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Нинова Дилковска
СЕКРЕТАР: Анджелика Гошва Балджийска
ЧЛЕНОВЕ: Николай Владимиров Доманов
  Венетка Йоткова Тодорова

 

11. Секционна избирателна комисия № 320300011, Белгия, Гент -7 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мартин Красимиров Асенов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галя Северинова Ганчева
СЕКРЕТАР: Пламен Николов Абровски
ЧЛЕНОВЕ: Гюлсевер Гюрсес Сали
  Мартин Красимиров Асенов
  Константин Петров Петров
  Галя Северинова Ганчева

 

12. Секционна избирателна комисия № 320400012, Великобритания, Лондон 1 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Венелин Николов Ненчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Здравков Пампулов
СЕКРЕТАР: Янчо Георгиев Янчев
ЧЛЕНОВЕ: Камелия Симеонова Цветкова
  Бойко Койнев Боев

 

13. Секционна избирателна комисия № 320400013, Великобритания, Лондон 2 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ашкън Бейчет Расим
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Георгиев Върлинков
СЕКРЕТАР: Трифон Николаев Ненов
ЧЛЕНОВЕ: Лазър Николов Лазаров
  Наташа Иванова Бажева

 

14. Секционна избирателна комисия № 320400014, Великобритания, Лондон 3 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Седат Яшар Мехмед
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Атанасова Пържелова-Филипова
СЕКРЕТАР: Кремена Юриева Върлинкова
ЧЛЕНОВЕ: Антонио Недков Недков
  Жанет Емилова Грозева

 

15. Секционна избирателна комисия № 320400015, Великобритания, Лондон 4 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борислав Венциславов Диков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентина Методиева Александрова Кирова
СЕКРЕТАР: Пламена Владимирова Солакова
ЧЛЕНОВЕ: Десислава Христова Христова
  Росица Григорова Андонова

 

16. Секционна избирателна комисия № 320400016, Великобритания, Лондон 5 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Венелин Александров Ганков
СЕКРЕТАР: Петя Асенова Карпузова
ЧЛЕНОВЕ: Евгения Господинова Варадинова
  Петя Иванова Живкова

 

17. Секционна избирателна комисия № 320400017, Великобритания, Лондон 6 - 9 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нишан Гарабет Джингозян
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дамянка Пантелева Димитрова
СЕКРЕТАР: Добромир Милков Трифонов
ЧЛЕНОВЕ: Крум Ивайлов Тошев
  Ралица Цачева Цачева

 

18. Секционна избирателна комисия № 320400018, Великобритания, Лондон 7 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Таня Дионисиева Желева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Силвия Милчева Ницова
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Елена Илиева Недкова
  Елеонора Велинова Ангелова

 

19. Секционна избирателна комисия № 320400019, Великобритания, Лондон 8 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Яна Сашова Димитрова
СЕКРЕТАР: Владимир Ивов Никифоров
ЧЛЕНОВЕ: Соня Георгиева Меркова Пенева
  Радосвета Асенова Карпузова

 

20. Секционна избирателна комисия № 320400020, Великобритания, Лондон 9 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Тодоров Трифонов
СЕКРЕТАР: Сабит Мюлкефет Мийрем
ЧЛЕНОВЕ: Недко Атанасов Недков
  Владимир Адрианов Върбанов

 

21. Секционна избирателна комисия № 320400021, Великобритания, Лондон 10 (Тотнъм) - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ялчън Седат Яшар
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петя Григорова Захариева
СЕКРЕТАР: Милена Кръстева Везенкова
ЧЛЕНОВЕ: Веселина Семерджиева Митърчева
  Анна Иванова Василева

 

22. Секционна избирателна комисия № 320400022, Великобритания, Лондон 11 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Иванов Павлов
СЕКРЕТАР: Ивелина Йорданова Събева
ЧЛЕНОВЕ: Трифон Николаев Ненов
  Христо Вълков Копчев

 

23. Секционна избирателна комисия № 320400023, Великобритания, Лондон 12- 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антония Николаева Филипова
СЕКРЕТАР: Николай Николаев Везенков
ЧЛЕНОВЕ: Валентин Стоянов Симеонов
  Калоян Димитров Панайотов

 

24. Секционна избирателна комисия № 320400024, Великобритания, Лондон 13- 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борислав Станимиров Станимиров
СЕКРЕТАР: Марин Вълков Копчев
ЧЛЕНОВЕ: Христо Иванов Боюклиев
  Дойчин Иванов Бояджиев

 

25. Секционна избирателна комисия № 320400025, Великобритания, Флиитхампшир - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветомила Валериева Цанкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Стефанов Пенев
СЕКРЕТАР: Ангел Божанов Кюркчиев
ЧЛЕНОВЕ: Филка Петрова Ананиева
  Лора Цветомирова Царева

 

26. Секционна избирателна комисия № 320400026, Великобритания, Манчестер - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Борисов Спиридонов
СЕКРЕТАР: Иван Василев Павлов
ЧЛЕНОВЕ:  
  Георги Георгиев Гущанов

 

27. Секционна избирателна комисия № 320400027, Великобритания, Глазгоу - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Борисов Кръстев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цвета Калинова Конова
СЕКРЕТАР: Анастасия Желязкова Страволемова
ЧЛЕНОВЕ: Джунейт Мюмюн Юсеин
  Димитър Николаев Начев

 

28. Секционна избирателна комисия № 320400028, Великобритания, Дънди- 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стоимен Миланов Велев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Живко Илиян Желязков
СЕКРЕТАР: Ангел Костадинов Шотев
ЧЛЕНОВЕ: Стефан Павлинов Томов
  Жана Александрова Димова

 

29. Секционна избирателна комисия № 320400029, Великобритания, Абърдийн- 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Владислава Александрова Божилова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Алекс Росенова Тънова
СЕКРЕТАР: Димитър Тодоров Стоичков
ЧЛЕНОВЕ: Ромина Тихомирова Вътева
  Васил Димитров Павлевчев

 

30. Секционна избирателна комисия № 320400030, Великобритания, Бирмингам - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светла Христова Дионисиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любомир Венциславов Величков
СЕКРЕТАР: Йордан Петров Райков
ЧЛЕНОВЕ: Станислав Здравков Христов
  Милица Атанасова Капричева

 

31. Секционна избирателна комисия № 320400031, Великобритания, Единбург - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветин Любомиров Спасов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станислав Запрянов Манилов
СЕКРЕТАР: Димитър Илиев Димитров
ЧЛЕНОВЕ: Рая Красимирова Кръстева
  Нора Джамал Сабир

 

32. Секционна избирателна комисия № 320400032, Великобритания, Колчестер - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Миглена Здравкова Младенова Симеонова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Mая Георгиева Нешева
СЕКРЕТАР: Николай Тодоров Русев
ЧЛЕНОВЕ: Станимира Драгомирова Драгиева
  Стефани Димитрова Лозанова

 

33. Секционна избирателна комисия № 320400033, Великобритания, Чатам- 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Таня Койчева Вълова-Кирякова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дора Панайотова Стоянова
СЕКРЕТАР: Цвета Димитрова Созонова
ЧЛЕНОВЕ: Асен Андреев Гюнелиев
  Адриана Драгомирова Петрова

 

34. Секционна избирателна комисия № 320400034, Великобритания, Честър - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йоана Павлова Дивани
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надя Руменова Райкова
СЕКРЕТАР: Веселин Станимиров Maринов
ЧЛЕНОВЕ: Малин Велинов Месалски
  Стефан Георгиев Върлинков

 

35. Секционна избирателна комисия № 320400035, Великобритания, Бристол - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Петров Козарев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлия Константинова Плачкова
СЕКРЕТАР: Недялка Илиева Арнаудова
ЧЛЕНОВЕ: Магдалена Иванова Кирова
  Валентина Иванова Димитрова

 

36. Секционна избирателна комисия № 320400036, Великобритания, Ковънтри - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивелина Николаева Йорданова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теменужка Петрова Ганчева
СЕКРЕТАР: Анита Венцеслав Шиклова
ЧЛЕНОВЕ: Марио Мирян Христов
  Асен Снежанов Марков

 

37. Секционна избирателна комисия № 320500037, Гърция, Атина1п - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марийка Петрова Георгиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариана Милкова Петрова
СЕКРЕТАР: Димитър Дойчинов Благоев
ЧЛЕНОВЕ: Десислава Тодорова Златева
  Пламен Димитров Симеонов

 

38. Секционна избирателна комисия № 320500038, Гърция, Атина2 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христина Николова Бързанова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Димитрова Игнева -Кочос
СЕКРЕТАР: Пламена Петкова Серафимова
ЧЛЕНОВЕ: Виктория Николова Таскова Черноокова
  Валерия Бойкова Кертикова

 

39. Секционна избирателна комисия № 320500039, Гърция, Атина3 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Иванова Петкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Димова Тодорова
СЕКРЕТАР: Весела Стефанова Паскалева
ЧЛЕНОВЕ: Мими Иванова Ничева
  Наско Атанасов Борисов

 

40. Секционна избирателна комисия № 320500040, Гърция, Солун - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росен Искренов Карасмилов
СЕКРЕТАР: Йордан Викотров Христов
ЧЛЕНОВЕ: Руслан Велизаров Баджеков
  Радослава Велизарова Кафеджийска

 

41. Секционна избирателна комисия № 320500041, Гърция, Александруполис - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илиана Кирилова Георгиева- Власакиду
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Миленов Моллов
СЕКРЕТАР: Мая Григорова Стоименова
ЧЛЕНОВЕ: Христина Иванова Янкова-Скева
  Георги Тодоров Бонев

42. Секционна избирателна комисия № 320500042, Гърция, Волос - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вяра Ангелова Христова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Велислава Валентинова Влахаки
СЕКРЕТАР: Надежда Трифонова Радева
ЧЛЕНОВЕ: Петко Видолов Калайджийски
  Мариела Николова Димитрова

 

43. Секционна избирателна комисия № 320500043, Гърция, Йерапетра - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Иванова Бояджиева- Гунели
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златка Александрова Атанасова
СЕКРЕТАР: Александър Ангелов Александров
ЧЛЕНОВЕ: Йордан Трендафилов Митев
  Асен Атанасов Чакъров

 

44. Секционна избирателна комисия № 320500044, Гърция, Кавала - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Никола Димитров Петров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юсуф Юсуф Пенд
СЕКРЕТАР: Пантелей Мирчев Спасов
ЧЛЕНОВЕ: Генка Йовчева Пападопулу
  Камен Христов Калчев

 

45. Секционна избирателна комисия № 320500045, Гърция, Родос - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Албена Симеонова Янкулова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марин Колев Маринов
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ:  
   

 

46. Секционна избирателна комисия № 320500046, Гърция, Патра - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Стоянов Иванов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветалина Станчева Кирилова
СЕКРЕТАР: Радостина Стоянова Марова
ЧЛЕНОВЕ: Елизабета Илиева Георгиева
  Звездалина Димитрова Добрева

 

47. Секционна избирателна комисия № 320500047, Гърция, Ханя - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Екатерина Димитрова Кунадис
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимира Иванова Куцарова
СЕКРЕТАР: Диана Тонева Цонева
ЧЛЕНОВЕ: Николай Станев Колев
  Господин Янчев Терзиев

 

48. Секционна избирателна комисия № 320600048, Дания, Копенхаген - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гюкхан Мустафа Юсуф
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Бонев Трифонов
СЕКРЕТАР: Ердун Сабри Мустафа
ЧЛЕНОВЕ: Веселин Димитров Стоилов
  Йоана Руменова Павлова

 

49. Секционна избирателна комисия № 320600049, Дания, Орхус - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Калоян Юлиянов Дюлгеров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мартин Росенов Петров
СЕКРЕТАР: Любомир Руменов Цветков
ЧЛЕНОВЕ: Алексей Петров Славчев
  Милен Цветанов Алексиев

 

50. Секционна избирателна комисия № 320600050, Дания, Олборг- 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Стойков Стойков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Жени Димитрова Орешкова
СЕКРЕТАР: Иван Стефанов Павлов
ЧЛЕНОВЕ: Атанас Георгиев Ковачев
  Кристиян Светлозаров Петров

 

51. Секционна избирателна комисия № 320700051, Ирландия, Дъблин - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росен Христов Генчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Веселина Стефанова Трифонова
СЕКРЕТАР: Борислав Георгиев Найденов
ЧЛЕНОВЕ: Антон Георгиев Найденов
  Симона Бориславова Драгулева

 

52. Секционна избирателна комисия № 320800052, Испания, Аранда де Дуеро - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Раймонд Николов Сапарев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Малин Христов Димитров
СЕКРЕТАР: Петко Стоянов Петков
ЧЛЕНОВЕ: Биляна Милкова Асенова
  Правда Василева Йорданова

 

53. Секционна избирателна комисия № 320800053, Испания, Уркал-Овера - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анастасия Любомирова Дочева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пенка Кирязова Гочева
СЕКРЕТАР: Лиляна Колева Дичева
ЧЛЕНОВЕ: Пенка Кондова Пейкова
  Красимир Радков Пашов

 

54. Секционна избирателна комисия № 320800054, Испания, Барселона1 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Денчо Милков Гугутков
СЕКРЕТАР: Габриела Николаева Толчева
ЧЛЕНОВЕ:  
  Катя Иванова Танева

 

55. Секционна избирателна комисия № 320800055, Испания, Барселона 2 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Лъчезар Танева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР: Анета Тончева Станчевска
ЧЛЕНОВЕ: Нели Георгиева Арбалиева
  Никол Ненчева Алексиева

 

56. Секционна избирателна комисия № 320800056, Испания, Валенсия 1 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Марков Петров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Евгени Йорданов Александров
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Божидар Христозов Христозов
  Росица Георгиева Станимирова

 

57. Секционна избирателна комисия № 320800057, Испания, Валенсия 2 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петя Георгиева Маринова
СЕКРЕТАР: Петя Стоянова Савова
ЧЛЕНОВЕ: Ванина Иванова Иванова
  Камелия Йорданова Любенова

 

58. Секционна избирателна комисия № 320800058, Испания, Бургос - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диляна Михайлова Бодурова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелин Руменов Цолов
СЕКРЕТАР: Петър Юриев Минчев
ЧЛЕНОВЕ: Тодорка Димитрова Тодорова
  Захаринка Мариянова Йосифова

 

59. Секционна избирателна комисия № 320800059, Испания, Валядолид - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Силвия Борисова Златкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надя Георгиева Иванова
СЕКРЕТАР: Нели Николова Симеонова
ЧЛЕНОВЕ: Веселина Йорданова Димова
  Людмил Мирославов Любенов

 

60. Секционна избирателна комисия № 320800060, Испания, Колядо Вилялба - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любка Иванова Добрева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентина Пенчова Генева
СЕКРЕТАР: Селяхатин Осман Адем
ЧЛЕНОВЕ: Кристина Ваньова Иванова
  Деяна Димитрова Влайкова

 

61. Секционна избирателна комисия № 320800061, Испания, Куеляр - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елизабет Иванова Гроздева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Грета Мирославова Маринова
СЕКРЕТАР: Даниела Димитрова Черешарова
ЧЛЕНОВЕ: Виктория Юриева Радева
  Кремена Любомирова Стоянова

 

62. Секционна избирателна комисия № 320800062, Испания, Мадрид 1 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Боряна Славова Янева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гюнай Мюмюн Рамадан
СЕКРЕТАР: Eфтим Илиев Станков
ЧЛЕНОВЕ: Елина Димитрова Керелезова
  Галина Андонова Яналиева

 

63. Секционна избирателна комисия № 320800063, Испания, Мадрид 2 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Фиданка Илиева Тонева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сейдула Мустафа Абдула
СЕКРЕТАР: Виолета Иванова Димитрова
ЧЛЕНОВЕ: Пламен Стоянов Сотиров
  Николай Георгиев Димитров

 

64. Секционна избирателна комисия № 320800064, Испания, Мадрид 3 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Славина Минкова Гетова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мустафа Емин Осман
СЕКРЕТАР: Иван Благоев Диманков
ЧЛЕНОВЕ: Цветанка Копева Спасова
  Светла Димитрова Тенджеркова

 

65. Секционна избирателна комисия № 320800065, Испания, Мадрид 4 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Кирилова Дончева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Исмаил Джелал Мустафа
СЕКРЕТАР: Валентина Симеонова Герасимова
ЧЛЕНОВЕ: Надка Грозданова Пращилска
  Лилия Николова Тилева

 

66. Секционна избирателна комисия № 320800066, Испания, Палма де Майорка 1 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Силвия Динкова Капитанова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина Стефкова Стоянова
СЕКРЕТАР: Ангел Димитров Гюров
ЧЛЕНОВЕ: Ренета Георгиева Христова
  Марияна Божидарова Аръшева

 

67. Секционна избирателна комисия № 320800067, Испания, Палма де Майорка 2 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Йорданова Христова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР: Нина Ангелова Йорданова
ЧЛЕНОВЕ:  
   

 

68. Секционна избирателна комисия № 320800068, Испания, Палма де Майорка 3 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любчо Иванов Рангелов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР: Елка Петева Филипова
ЧЛЕНОВЕ:  
   

 

69. Секционна избирателна комисия № 320800069, Испания, Искар - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Петров Аспарухов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Стефанов Христов
СЕКРЕТАР: Ивелина Тодорова Господинова
ЧЛЕНОВЕ: Димитър Апостолов Дилков
  Стела Евлогиева Стойнова

 

70. Секционна избирателна комисия № 320800070, Испания, Нава де ла Асунсион - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариус Лазаров Няголов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайло Диков Маринов
СЕКРЕТАР: Азис Мустафов Мустафов
ЧЛЕНОВЕ: Борислав Тодоров Димитров
  Димитрина Дамянова Тодорова

 

71. Секционна избирателна комисия № 320800071, Испания, Памплона - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценко Смилянов Хаджиев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Василев Василев
СЕКРЕТАР: Елица Валентинова Славчева-Борисова
ЧЛЕНОВЕ: Цанка Смилянов Хаджиев
  Валери Банков Хаджиев

72. Секционна избирателна комисия № 320800072, Испания, Сеговоя - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Парашкевова Парушева
СЕКРЕТАР: Нурхан Шукри Юсеин
ЧЛЕНОВЕ: Людмила Трендафилова Димитрова
  Христинка Тинкова Йорданова-Додова

 

73. Секционна избирателна комисия № 320800073, Испания, Аликанте - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борислава Руменова Тинкова
СЕКРЕТАР: Людмила Тодорова Лечева
ЧЛЕНОВЕ: Галина Сашева Алипиева
  Анна Атанасова Котрулева

 

74. Секционна избирателна комисия № 320800074, Испания, Гандия 1 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Жулиета Йорданова Янкова
СЕКРЕТАР: Румен Георгиев Дойчев
ЧЛЕНОВЕ: Петя Миролюбова Цветкова-Радкова
  Зоя Недкова Димитрова

 

75. Секционна избирателна комисия № 320800075, Испания, Гандия 2 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлия Цветанова Гойчева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентин Ваньов Ангелов
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Десимира Красимирова Апостолова
  Петя Драгомирова Иванова

 

76. Секционна избирателна комисия № 320800076, Испания, Енгера - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Славка Иванова Цонова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вероника Трифонова Велева
СЕКРЕТАР: Димитър Стоянов Хаджиев
ЧЛЕНОВЕ: Мирослава Петрова Гочева
  Красимир Геогиев Василев

 

77. Секционна избирателна комисия № 320800077, Испания, Мурсия - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Здравкова Василева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радка Николова Младенова
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Румянка Маринова Славчева
  Ганка Аврамова Владимирова

 

78. Секционна избирателна комисия № 320800078, Испания, Марбеля - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодор Любомиров Недялков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сашо Тодоров Геков
СЕКРЕТАР: Кирил Манев Тагев
ЧЛЕНОВЕ: Десислава Симеонова Врачовска
  Борислав Иванов Чешмеджиев

 

79. Секционна избирателна комисия № 320800079, Испания, Торемолинос - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Иванов Будев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ваня Тончева Колева-Христова
СЕКРЕТАР: Марина Красимирова Тончева
ЧЛЕНОВЕ: Сашка Величкова Николова
  Марияна Запрянова Севова

 

80. Секционна избирателна комисия № 320800080, Испания, Алкала де Енарес - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петя Ангелова Павлова-Божурина
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Розалия Илиева Иванова - Лебешкова
СЕКРЕТАР: Ахмед Рустемов Ахмедов
ЧЛЕНОВЕ: Иванка Димитрова Сердарова
  Пламен Диков Радовенски

 

81. Секционна избирателна комисия № 320800081, Испания, Мостолес - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Огняна Костадинова Костадинова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Албена Ромилова Петрова
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Миглена Георгиева Иванова
  Вержиния Костадинова Ардалска

 

82. Секционна избирателна комисия № 320800082, Испания, Бенидром - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Димитрова Балтова-Заркова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Весела Христова Нинова
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ:  
   

 

83. Секционна избирателна комисия № 320800083, Испания, Ел Елхидо - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лилия Илиянова Колева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Силвия Йовчева Йорданова
СЕКРЕТАР: Галина Генова Бъчварова
ЧЛЕНОВЕ: Валентина Димитрова Тенева
  Иван Русев Русев

 

84. Секционна избирателна комисия № 320800084, Испания, Кастейон - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румяна Иванова Александрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Иванов Киряков
СЕКРЕТАР: Жулиета Борисова Владимирова
ЧЛЕНОВЕ: Мариела Павлинова Владова
  Taтяна Митева Димитрова

 

85. Секционна избирателна комисия № 320800085, Испания, Сарагоса - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Деница Ивкова Михайлова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лилия Иванова Димитрова
СЕКРЕТАР: Димитър Панов Райновски
ЧЛЕНОВЕ: Валентина Василева Пенева-Грозева
  Бисерка Цанкова Иванова

 

86. Секционна избирателна комисия № 320800086, Испания, Таррагона - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Райна Николова Тонева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР: Нели Георгиева Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Любомир Николаев Дъбов
  Емилян Емануилов Цветанов

 

87. Секционна избирателна комисия № 320800087, Испания, Торревиеха - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Драгомиров Петров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР: Юлия Евтимова Сергиева
ЧЛЕНОВЕ: Антон Станков Антонов
  Грета Миткова Митева

 

88. Секционна избирателна комисия № 320800088, Испания, Хатива - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Николов Атанасов
СЕКРЕТАР: Ваня Атанасова Пенчева
ЧЛЕНОВЕ: Мими Темелкова Андонова
  Тома Николов Иванов

 

89. Секционна избирателна комисия № 320800089, Испания, Хетафе - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илия Христов Бонджолов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Трифон Парушев Кожухаров
СЕКРЕТАР: Силвия Георгиева Атанасова
ЧЛЕНОВЕ: Илияна Метева Савова
  Катерина Арсениева Павлова Стоименова

 

90. Секционна избирателна комисия № 320800090, Испания, Канталехо - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христо Драганов Томов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лъчезар Ангелов Ваклинов
СЕКРЕТАР: Изабела Елиславова Маринова
ЧЛЕНОВЕ: Никодим Николов Тодоров
  Сергей Йорданов Лазаров

 

91. Секционна избирателна комисия № 320800091, Испания, Йорет де Мар - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Михаил Иляев Кънев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Деница Георгиева Йоргова
СЕКРЕТАР: Милена Димитрова Драганова
ЧЛЕНОВЕ: Нели Радославова Тълпигова
  Жельо Петков Желков

 

92. Секционна избирателна комисия № 320800092, Испания, Лорка - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлета Деянова Терзийска
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Страхил Иванов Нинков
СЕКРЕТАР: Бистра Иванова Генова
ЧЛЕНОВЕ: Тонка Георгиева Лекова
  Антония Стефонава Андонова

 

93. Секционна избирателна комисия № 320800093, Испания, Малага - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румяна Бориславова Крушовенска- Кърджева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР: Цветан Димитров Първанов
ЧЛЕНОВЕ: Татяна Георгиева Панчова Иванова
  Николай Василев Василев

 

94. Секционна избирателна комисия № 320800094, Испания, Реус - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Асен Георгиев Христов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илиана Тодорова Илиева-Дъбова
СЕКРЕТАР: Таня Славейкова Търкаланова
ЧЛЕНОВЕ: Димитрина Симеонова Шопова
  Стефан Руменов Йорданов

 

95. Секционна избирателна комисия № 320800095, Испания, Риаса - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Олга Емилова Белясина
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Славчо Емилов Славчев
СЕКРЕТАР: Красимир Димитров Рачев
ЧЛЕНОВЕ: Радослав Стоянов Митков
  Димитринка Николова Горанова

 

96. Секционна избирателна комисия № 320800096, Испания, Тафая - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Василев Андреев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бейзир Бейзиров Шекиров
СЕКРЕТАР: Златко Емилов Юзекчиев
ЧЛЕНОВЕ: Фатме Ахмедова Шерифова
  Фатме Юкселова Силимова

 

97. Секционна избирателна комисия № 320800097, Испания, Ивиса - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Калин Цветанов Кунчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Малинка Божкова Цветкова
СЕКРЕТАР: Красимир Райчев Сотиров
ЧЛЕНОВЕ: Руска Иванова Илиева
  Росен Христофоров Владимиров

 

98. Секционна избирателна комисия № 320800098, Испания, Пеняфиел - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Илиев Спасов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Силвия Димитрова Митова
СЕКРЕТАР: Андриан Първанов Първанов
ЧЛЕНОВЕ: Анелия Юлиянова Асенова
  Малина Левенова Черкезова

 

99. Секционна избирателна комисия № 320900099, Италия, Милано 1 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР: Чавдар Кирилов Адамски
ЧЛЕНОВЕ: Георги Владимиров Кънчев
  Петър Станков Петров

 

100. Секционна избирателна комисия № 320900100, Италия, Милано 2 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румяня Христова Кръстева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дарина Пламенова Манолова
СЕКРЕТАР: Антоанета Атанасова Димитрова
ЧЛЕНОВЕ: Валентин Димитров Димиртов
   

 

101. Секционна избирателна комисия № 320900101, Италия, Рим - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Стоянов Христов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Елина Веселинова Недялкова
  Володя Митков Божков

 

102. Секционна избирателна комисия № 320900102, Италия, Кастелмаре ди Сабия - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Бориславов Станишев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР: Даниела Атанасова Василева
ЧЛЕНОВЕ:  
   

 

103. Секционна избирателна комисия № 320900103, Италия, Неапол - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Ирена Николаева Тодорова
   

 

104. Секционна избирателна комисия № 321000104, Кипър, Никозия 1 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мая Алексанрова Жилиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мая Михайлова Михайлова
СЕКРЕТАР: Глория Миткова Николова
ЧЛЕНОВЕ: Слава Калинова Павлова
  Владислав Милев Милев

 

105. Секционна избирателна комисия № 321000105, Кипър, Никозия 2 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Албена Христова Николова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станислав Минков Киров
СЕКРЕТАР: Петър Георгиев Даскалов
ЧЛЕНОВЕ: Лидия Вескова Стефанова
   

 

106. Секционна избирателна комисия № 321000106, Кипър, Полис-Хрисохус - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Цанова Атанасова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кристина Георгиева Параскева
СЕКРЕТАР: Кристина Желязкова Фотева
ЧЛЕНОВЕ: Галя Добрева Хондроянис
  Даниела Ранкова Еленкова

 

107. Секционна избирателна комисия № 321000107, Кипър, Пафос - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Владимир Николаев Палазов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Людмил Иванов Стоянов
СЕКРЕТАР: Сузана Малинова Башева
ЧЛЕНОВЕ: Славка Христова Герчева
  Стефан Димов Стефанов

 

108. Секционна избирателна комисия № 321000108, Кипър, Лимасол - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теню Делчев Делчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Атанасов Койчев
СЕКРЕТАР: Доли Радославова Янкова
ЧЛЕНОВЕ: Аделина Георгиева Ташева
  Албена Атанасова Лулчева

 

109. Секционна избирателна комисия № 321000109, Кипър, Ларанка - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Дуков Георгиев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радослав Колев Георгиев
СЕКРЕТАР: Елеонора Любомирова Ангелова
ЧЛЕНОВЕ: Тодор Руменов Здравков
  Нора Георгиевa Петкова

 

110. Секционна избирателна комисия № 323300110, Кипър, Паралимини - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рангел Христов Манчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кристина Иванова Кирилова
СЕКРЕТАР: Ива Ангелова Ковачева
ЧЛЕНОВЕ: Недялка Делчева Хайдара
  Маргарита Николова Белеганска

 

111. Секционна избирателна комисия № 321100111, Ливан, Бейрут - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Богомилов Димитров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кристияна Никифорова Недялкова
СЕКРЕТАР: Николай Банов Жековски
ЧЛЕНОВЕ: Надежда Ставрева Маркова
  Ивелина Василева Николова

 

112. Секционна избирателна комисия № 321200112, Люксембург, Луксембург - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надя Даскалова-Илова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Василка Антонова Мирева
СЕКРЕТАР: Васил Николаев Киров
ЧЛЕНОВЕ: Стоянка Николова Ангелова
  Катя Василева Василева

 

113. Секционна избирателна комисия № 321300113, Македония, Битоля - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марийка Василева Савова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емела Екремова Ибраимова
СЕКРЕТАР: Маринела Лъчезарова Петреска
ЧЛЕНОВЕ: Даниел Николов Татарчев
   

 

114. Секционна избирателна комисия № 321300114, Македония, Скопие - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ангел Димитров Банджов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Наташа Харалампиева Самарджиева
СЕКРЕТАР: Марияна Димитрова Димитрова
ЧЛЕНОВЕ: Цане Георгив Ризески
  Ясминка Цветан Филковска

 

115. Секционна избирателна комисия № 321400115, Малта , Сейн Джулиан - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ:  
   

 

116. Секционна избирателна комисия № 321500116, Молдова, Кишинев - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Василиса Иванова Младенова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Яна Василевна Цветкова-Александряну
СЕКРЕТАР: Тодор Христов Маринов
ЧЛЕНОВЕ: Татяна Дмитриевна Колар
  Валериан Владимирович Заболотний

 

117. Секционна избирателна комисия № 321600117, Нидерландия, Хага 1 - 7 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Веселинов Величков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Веселинов Терзиев
СЕКРЕТАР: Митко Костадинов Димов
ЧЛЕНОВЕ: Станка Вълкова Стоянова
  Гергана Петрова Димитрова
  Михаела Славчова Астинова
  Рени Георгиева Шопска

 

118. Секционна избирателна комисия № 321600118, Нидерландия, Хага 2 - 7 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мегюл Мустафа Ахмед
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ромина Севдалин Арнаудова
СЕКРЕТАР: Еница Микова Габровска
ЧЛЕНОВЕ: Анелия Димитрова Стефанова
  Гергана Петрова Ковачева
  Мариана Петкова Минкова
  Михаела Василева Петрова

 

119. Секционна избирателна комисия № 321600119, Нидерландия, Ротердам - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ерджан Мехмед Емин
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тончо Симеонов Митев
СЕКРЕТАР: Грета Николова Андреева
ЧЛЕНОВЕ: Борил Ценков Иванов
  Анелия Красимирова Колева

 

120. Секционна избирателна комисия № 321600120, Нидерландия, Розендал - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Калин Иванов Димитров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивелин Стефанов Иванов
СЕКРЕТАР: Себахат Бедришева Алиева
ЧЛЕНОВЕ: Стефан Тодоров Арабаджиев
  Мехмед Хасанов Мехмедов

 

121. Секционна избирателна комисия № 321600121, Нидерландия, Амстердам - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Стефанов Ангелов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александър Боянов Шопски
СЕКРЕТАР: Александър Юлиев Ангелов
ЧЛЕНОВЕ: Динко Белев Станчев
  Николай Красимиров Кавалджиев

 

122. Секционна избирателна комисия № 321600122, Нидерландия, Утрехт - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златко Борисов Димитров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хатче Якъбова Джелилова
СЕКРЕТАР: Елеонора Иванова Димитрова
ЧЛЕНОВЕ: Валя Стефанова Михайлова
  Златка Иванова Кирева

 

123. Секционна избирателна комисия № 321600123, Нидерландия, Керкдрийл - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Трендафилова Аромова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Трендафилова Аромова
СЕКРЕТАР: Юлиян Симеонов Петков
ЧЛЕНОВЕ: Ивайло Росенов Найденов
  Мелиха Мехмед Хатиб

 

124. Секционна избирателна комисия № 321700124, Норвегия, Осло - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кирил Тодоров Димитров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Лъчезаров Сусанин
СЕКРЕТАР: Мария Иванова Петрова
ЧЛЕНОВЕ: Николай Славов Узунов
  Петьо Драгомиров Тодоров

 

125. Секционна избирателна комисия № 321800125, ОАЕ, Дубай - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариета Бориславова Спасова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Снежина Петрова Доддс
СЕКРЕТАР: Златина Гетова Гетова
ЧЛЕНОВЕ: Ивайло Иванов Узунов
  Мария Димчова Коджаманова

 

126. Секционна избирателна комисия № 321900126, Полша, Варшава - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Боян Матей Станиславски
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Георгиев Китов
СЕКРЕТАР: Ахмед Ибрямов Исмаилов
ЧЛЕНОВЕ: Александър Георгиев Гаджанов
  Стефка Димитрова Николова - Бенза

 

127. Секционна избирателна комисия № 321900127, Полша, Ленкница - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сюлейман Фаик Сюлейман
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сашо Алексиев Хаджиев
СЕКРЕТАР: Даниел Банов Данов
ЧЛЕНОВЕ: Сюлейман Фаик Сюлейман
  Красимир Емилов Симеонов

 

128. Секционна избирателна комисия № 322000128, Португалия, Лисабон - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кремена Тодорова Тунева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ваня Иванова Рашева
СЕКРЕТАР: Оля Васкова Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Екатерина Александрова Начева
  Румяна Юлиянова Давидова

 

129. Секционна избирателна комисия № 322100129, Румъния, Букурещ - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бонка Ангелова Божилова-Георгиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Танер Фикретов Хасанов
СЕКРЕТАР: Антон Милчев Канчев
ЧЛЕНОВЕ: Джованина Цветанова Докова
  Бронислав Бориславов Денев

 

130. Секционна избирателна комисия № 322200130, Русия, Москва - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Николов Ангелов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветан Петров Ночев
СЕКРЕТАР: Валентин Тодоров Попов
ЧЛЕНОВЕ: Поля Вескова Рачалова
  Валентин Стефанов Петров

 

131. Секционна избирателна комисия № 322300131, САЩ, Ню Йорк - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Владимиров Ванчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР: Ася Руменова Цветанова
ЧЛЕНОВЕ:  
   

 

132. Секционна избирателна комисия № 322400132, Словакия, Братислава - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Атанасов Бомбов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Динко Петров Урумов
СЕКРЕТАР: Бойко Бориславов Хаджийски
ЧЛЕНОВЕ: Радка Димитрова Николова
  Виктория Красимирова Петрова

 

133. Секционна избирателна комисия № 322500133, Словения, Любляна - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимира Емилова Георгиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ:  
   

 

134. Секционна избирателна комисия № 322600134, Турция, Истанбул - 7 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сунай Хасанов Мехмедов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Адем Адел Хасан
СЕКРЕТАР: Бейнур Мюмюнали Али
ЧЛЕНОВЕ: Димитрина Георгиева Темелкова
  Илияна Иванова Кадийска

 

135. Секционна избирателна комисия № 322700135, Унгария, Будапеща - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Париса Серафимова Попниколова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Миланов Николов
СЕКРЕТАР: Даниела Рангелова Манолова
ЧЛЕНОВЕ: Румяна Йорданова Йорданова
  Милка Христова Василева - Петковне

 

136. Секционна избирателна комисия № 322800136, ФР Германия, Берлин 1 - 7 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивана Георгиева Димитрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тони Божидарова Щерева
СЕКРЕТАР: Серкан Ефраимов Ибрямов
ЧЛЕНОВЕ: Никола Георгиев Белчев
  Десислава Ангелова Найденова-Господинова
  Мариета Атанасова Йотова
  Добри Георгиев Йонов

 

137. Секционна избирателна комисия № 322800137, ФР Германия, Берлин 2 - 7 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сибел Ибраим Шакир
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юзджан Фикрет Тургут
СЕКРЕТАР: Петя Калчева Стелиянова
ЧЛЕНОВЕ: Румяна Николова Колева
  Криста Петрова Георгиева
  Петя Радославова Христова
  Милена Валентинова Маринова

 

138. Секционна избирателна комисия № 322800138, ФР Германия, Хамбург - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Николов Калчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юсеин Халил Юсуф
СЕКРЕТАР: Елица Пламенова Янкова
ЧЛЕНОВЕ: Десислава Василева Коева
  Елиза Пламенова Янкова

 

139. Секционна избирателна комисия № 322800139, ФР Германия, Мюнхен1 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлияна Николаева Лефеджиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бекир Дуран Бекир
СЕКРЕТАР: Снежана Иванова Филипова
ЧЛЕНОВЕ: Аглика Георгиева Кръстева
  Теодора Стефанова Бояджиева

 

140. Секционна избирателна комисия № 322800140, ФР Германия, Мюнхен2 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петко Андонов Райков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илхан Фейми Алиосман
СЕКРЕТАР: Румяна Николаева Вангелова
ЧЛЕНОВЕ: Мирослав Светославов Русинов
  Морена Иванова Димитрова

 

141. Секционна избирателна комисия № 322800142, ФР Германия, Франкфурт1 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайло Димитров Димитров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Костадин Атанасов Костадинов
СЕКРЕТАР: Айхан Еролов Тефаков
ЧЛЕНОВЕ: Любомир Ангелов Петков
  Стефан Димитров Димитров

 

142. Секционна избирателна комисия № 322800143, ФР Германия, Франкфурт 2- 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емрах Айдън Халил
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Людмила Константинова Шнайдер
СЕКРЕТАР: Румен Минев Бонев
ЧЛЕНОВЕ: Емил Светославов Начев
  Димитър Асенов Кисьов

 

143. Секционна избирателна комисия № 322800145, ФР Германия, Магдерубрг - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Георгиев Грибнев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лилия Детелинова Комитска
СЕКРЕТАР: Халил Нуртин Халил
ЧЛЕНОВЕ: Симона Емилова Иванова
  Ивайла Красимирова Трифонова

 

144. Секционна избирателна комисия № 322900146, Финландия, Хелзинки - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ралица Тотева Джубраилова-Чорбаджийска
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Яна Стефанова Цанева
СЕКРЕТАР: Александър Теодосиев Костадинов
ЧЛЕНОВЕ: Марина Петрова Сундстрьом
  Ралица Петрова Петрунова

 

145. Секционна избирателна комисия № 322900147, Финландия, Тампере - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Венета Любомирова Заякова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Стаменова Минкова
СЕКРЕТАР: Станислав Петромилов Нончев
ЧЛЕНОВЕ: Никола Бориславов Борисов
  Калина Иванова Ганчева

 

146. Секционна избирателна комисия № 323000148, Франция, Париж 1- 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Христов Тодоров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илияна Йорданова Гюрова
СЕКРЕТАР: Илхан Шукри Джевиз
ЧЛЕНОВЕ: Васил Ангелов Певичаров
 

 

147. Секционна избирателна комисия № 323000149, Франция, Париж2- 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стела Пламенова Димитрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан илиев Балабанов
СЕКРЕТАР: Сали Адил Сали
ЧЛЕНОВЕ: Анастасия Атанасова Терзиева
  Петър Георгиев Тодоров

 

148. Секционна избирателна комисия № 323000150, Франция, Париж 3- 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хюнел Халил Исмаил
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Здравков Димитров атака
СЕКРЕТАР: Илона Бориславова Чавдарова
ЧЛЕНОВЕ: Анна Темелкова Сергиева
  Ивелина Огнянова Вълчева

 

149. Секционна избирателна комисия № 323000151, Франция, Страсбург - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Стефанова Николова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Петкова Коеджикова
СЕКРЕТАР: Детелина Асенова Стамболова-Иванова
ЧЛЕНОВЕ: Лидия Борисова Михова
  Ваня Георгиева Духова

 

150. Секционна избирателна комисия № 323000152, Франция, Марсилия - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Цветкова Йорданова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Клод Еме Робер Пиера
СЕКРЕТАР: Асен Николов Кръстев
ЧЛЕНОВЕ: Силвия Георгиева Германова
  Златка Димитрова Даматова

 

151. Секционна избирателна комисия № 323000153, Франция, Лион- 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Геновева Дончева Загорска
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитрина Тодорова Бертран
СЕКРЕТАР: Мартин Йорданов Костов
ЧЛЕНОВЕ: Жулиде Рефет Шефкет
  Ралица Василева Иванова

 

152. Секционна избирателна комисия № 323000154, Франция, Тулуза - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Добрина Русева Рамфор
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Тодорова Георгиева
СЕКРЕТАР: Венета Ангелова Петрова
ЧЛЕНОВЕ: Мирослава Валентинова Байчева
  Георги Георгиев Петров

 

153. Секционна избирателна комисия № 323000155, Франция, Бордо- 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Снежана Маркова Кюшон
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галя Димчева Дюбул-Асенова
СЕКРЕТАР: Христо Христов Гутев
ЧЛЕНОВЕ: Георги Стоянов Ганчев
  Велислава Борисова Джамбазова

 

154. Секционна избирателна комисия № 323000156, Франция, Ница - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анета Пламенова Иванова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветанка Свиленова Иванова
СЕКРЕТАР: Марияна Николаева Бояджиева
ЧЛЕНОВЕ: Маринела Петрова Христозова
  Виктор Ганчев Георгиев

 

155. Секционна избирателна комисия № 323000157, Франция, Лил - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Данаил Йорданов Дамянов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Екатерина Людмилова Янева
СЕКРЕТАР: Снежана Иванова Томова
ЧЛЕНОВЕ: Стела Пламенова Милева
  Елина Емилова Демерджиева

 

156. Секционна избирателна комисия № 323000158, Франция, Монпелие - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анна Димитрова Лазарова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Валериев Рангелов
СЕКРЕТАР: Ива Василева Милкова
ЧЛЕНОВЕ: Любка Станкова Асенова
  Златко Валериев Милоев

 

157. Секционна избирателна комисия № 323000159, Франция, Сен Луис - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гълъбин Колев Кирилов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надежда Цветанова Янакиева-Георгиева
СЕКРЕТАР: Богдана Власаки Кръстева
ЧЛЕНОВЕ: Силвия Красимирова Николова
  Елица Владимирова Рива

 

158. Секционна избирателна комисия № 323100160, Чешка република, Прага - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галя Петрова Димитрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Володя Стоянов Гоцев
СЕКРЕТАР: Кремена Димитрова Сханелцова
ЧЛЕНОВЕ: Добромир Григоров Григоров
  Валерия Кунова Тошева

 

159. Секционна избирателна комисия № 323100161, Чешка република, Бърно - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Горяна Григорова Ленкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Йорданова Тодорова
СЕКРЕТАР: Ивелина Динкова Крайчева
ЧЛЕНОВЕ: Галя Петрова Георгиева
  Елена Иванова Крейчова

 

160. Секционна избирателна комисия № 323200162, Швеция, Стокхолм - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бекир Юсуф Мехмед
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йоана Людмилова Илчева
СЕКРЕТАР: Айла Наджетин Ахмед
ЧЛЕНОВЕ: Йоана Людмилова Илчева
  Валентин Михайлов Гайдаров

 

161. Секционна избирателна комисия № 323200163, Швеция, Молмьо - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тахирюмер Фарис Мюмюн
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Снежана Еленкова Петрова
СЕКРЕТАР: Шенай Хазим Салим
ЧЛЕНОВЕ: Костадин Георгиев Павлов
  Светла Николова Йотова

 

162. Секционна избирателна комисия № 323200164, Швеция, Гьотеборг - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Метин Мустафа Мехмед
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мартина Маринова Иванова
СЕКРЕТАР: Дженхай Метин Мехмед
ЧЛЕНОВЕ: Александър Николаев Николов
  Диана Бойкова Сугарева

 

163. Секционна избирателна комисия № 323300165, Швейцария, Берн - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Иванов Тенев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елица Тодорова Пеева
СЕКРЕТАР: Анета Емилова Груйчева-Христова
ЧЛЕНОВЕ: Виктория Тодорова Атанасова
  Велина Петрова Станкова

 

164. Секционна избирателна комисия № 323300166, Швейцария, Женева - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вера Венелинова Йоцова-Димитрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кръстина Ивайлова Христова
СЕКРЕТАР: Валерий Георгиев Стоев
ЧЛЕНОВЕ: Анна Костадинова Филипова
  Радослава Георгиева Карабашева

 

165. Секционна избирателна комисия № 323400167, Хърватска, Загреб - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диана Николаева Гласнова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ани Иванова Цонева
СЕКРЕТАР: Ива Николаева Крулева
ЧЛЕНОВЕ: Момчил Стоянов Райчевски
  Дориана Жак Коен

 

166. Секционна избирателна комисия № 323500168, Япония, Токио - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Олег Найденов Дойчинов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Василева Попова
СЕКРЕТАР: Георги Йорданов Костов
ЧЛЕНОВЕ: Лили Томова Проданова
  Мария Калинова Караиванова

 

167. Секционна избирателна комисия № 320200169, Афганистан, Кабул 2 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ненчо Велков Ненчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Андрей Тодоров Терзиев
СЕКРЕТАР: Стаменка Миткова Атанасова
ЧЛЕНОВЕ: Стилиян Димитров Минков
  Ваня Димитрова Деневска

 

ІІ. Незаетите места в секционните избирателни комисии ще бъдат попълнени по реда на чл. 104, ал. 2 от Изборния кодекс.

 

ІІІ.  Ръководителите на съответните дипломатически или консулски представителства или министърът на външните работи да представят в ЦИК предложенията си за членове на СИК извън страната на незаетите места не по-късно от 5 дни преди изборния ден - 19 май 2014 г.

 

ІV. Партиите и коалициите могат да правят промени в предложените от тях състави на секционните избирателни комисии извън страната. Предложението се представя в Централната избирателна комисия не по-късно от 7 дни преди изборния ден.

 

V. УТВЪРЖДАВА списък с резервните членове на секционните избирателни комисии извън страната за гласуване за изборите за членове на Европейския парламент от Република България съгласно приложение № 1.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 11.05.2014 в 01:36 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол