Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 361-ЕП
София, 13.05.2014

ОТНОСНО: сигнал на СЕМ по повод агитационен клип на ноалиция „България без цензура, ВМРО-БНД, ЗНС, Движение Гергьовден“, излъчен на 09.05.2014 г. по програма „News 7“ на доставчика на медийни услуги „ТВ Седем“ ЕАД

Постъпил е сигнал от СЕМ с вх. № ЕП-20-299 от 12.05.2014 г., в който констатира, че на 9 май 2014 г. от 21 ч. 02 мин. и 57 сек. До 21 ч. 06 и 34 сек. е излъчен агитационен клип на коалиция „България без цензура, ВМРО-БНД, ЗНС, Движение Гергьовден", по програма „News 7" на доставчика на медийни услуги „ТВ Седем" ЕАД в нарушение на забраната по чл. 198, ал. 2 от ИК.
След като се запозна със съдържанието на изпратения запис Централната избирателна комисия приема за установено следното:
В програмното съдържание на програма „News 7" на доставчика на медийни услуги „ТВ Седем" ЕАД, на 09.05.2014 г. от 21 ч. 02 мин и 57 сек. до 21 ч. 06 мин., във времето на излъчване на търговска реклама е излъчен агитационен клип на коалиция „България без цензура, ВМРО - БНД, ЗНС, Движение Гергьовден" след каш за търговски съобщения.
Съгласно разпоредбата на чл. 198, ал. 2 от ИК в „Търговска реклама се забранява да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат". Същевременно съгласно разпоредбата на § 1, т. 17 от ИК „Предизборна агитация" е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори. Наименованието и символите на партия и коалиция, поставени върху предмети, в които не се съдържа призив за подкрепа, не се смятат за агитация по смисъла на кодекса.
Видно от излъчения материал клипът на коалиция „България без цензура, ВМРО - БНД, ЗНС, Движение Гергьовден" безспорно същият представлява предизборна агитация по смисъла на § 1, т. 17 от ИК.
От друга страна, излъчването на агитационния клип във времето за търговска реклама противоречи на изричната забрана на чл. 198, ал. 2 от ИК, въведена с разпоредбите на Изборния кодекс, уреждащи условията и реда за отразяване на предизборната кампания в търговските електронни медии от страна на доставчика на медийни услуги „ТВ Седем" ЕАД.
Въз основа на изложените по-горе съображения и на основание чл. 198, ал. 2, чл. 495 и 496 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО нарушение на условията и реда за отразяване на предизборната кампания и забраната за отразяване в търговската реклама на политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия/коалиция/инициативен комитет или кандидат, предвидена в чл. 198, ал. 2 от ИК, извършено от „ТВ Седем" ЕАД чрез излъчен агитационен клип на коалиция „България без цензура, ВМРО - БНД, ЗНС, Движение Гергьовден" в програмното съдържание на програма „News 7" на 9 май 2014 г. от 21 ч. 02 мин. и 57 сек. До 21 ч. 06 и 34 сек.
ВЪЗЛАГА на председателя на Централната избирателна комисия да състави акт за установяване на административно нарушение, установено с настоящото решение, на доставчика на медийна услуга „ТВ Седем" ЕАД, по реда на чл. 496 от ИК, представлявано от Десислава Тошева Тошева, ЕИК 175093731.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 14.05.2014 в 08:05 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол