Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 362-ЕП
София, 13.05.2014

ОТНОСНО: допълване на Решение № 25-ЕП от 28 март 2014 г. за условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в избирателните секции извън страната при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 11, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допълва Решение № 25-ЕП от 28 март 2014 г. за условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в избирателните секции извън страната при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. по следния начин:

1. В раздел II, т. 4, след думата „представителства" се добавя: „или оправомощено от него длъжностно лице".

2. В раздел ІІ в т. 4 се създава буква „в" със следното съдържание:

„в) сканиран акт за оправомощаване на длъжностно лице в случаите, когато документите се изпращат от оправомощено от ръководителя на дипломатическото или консулско представителство длъжностно лице".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 14.05.2014 в 13:56 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол