Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 368-ПВР/МИ
София, 16.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Радомир, област Перник, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-62 от 09.08.2011 г. от кмета на община Радомир, област Перник, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 01.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя  на Общинската избирателна комисия в община Перник.

Не е постигнато съгласие по направените предложения за заместник-председател и секретар на ОИК в община Перник.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Радомир, област Перник, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ива Крумова Иванова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Валентина Любомирова Калайджиева

 

СЕКРЕТАР:

Марияна Тодорова Тонева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Румен Спиридонов Борисов

 

 

Тереза Емилова Генкова

 

 

Людмила Миткова Петрова

 

 

Владислава Петрова Младенова

 

 

Мария Богомилова Николова

 

 

Венета Кирилова Стоева

 

 

Кристияна Никифорова Брейчева

 

 

Нели Стоянова Иванова

 

 

Илиян Григоров Илиев

 

 

Стоян Александров Митев

 

 

Адриана Ангелова Ольова

 

 

Христина Благоева Жиртова-

Йорданова

 

 

Диана Йорданова Тареина-Груева

 

 

Теменужка Асенова Борисова

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 17.08.2011 в 11:46 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол