Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 370-ПВР/МИ
София, 16.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Иваново, област Русе, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-47 от 08.08.2011 г. от кмета на община Иваново, област Русе, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протоколи за проведени консултации на 27.07.2011 г. и 29.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя  на Общинската избирателна комисия в община Иваново.

Не е постигнато съгласие по направените предложения за заместник-председател и секретар на ОИК в община Иваново.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Иваново, област Русе, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Галинка Недялкова Кирилова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мариана Христева Драшкова

 

СЕКРЕТАР:

Станчо Маринов Барбуков

 

ЧЛЕНОВЕ:

Георги Райков Георгиев

 

 

Камелия Иванова Гачовска

 

 

Татяна Венкова Рачева

 

 

Галина Иванова Георгиева

 

 

Атанас Минчев Калинов

 

 

Павлина Йорданова Игнатова

 

 

Татяна Стоянова Пухлева

 

 

Мехмед Юсеинов Мохаремов

 

 

Тансер Рушенов Ахмедов

 

 

Гюлтекин Мехмедова Абдиева

 

 

Анатоли Йорданов Бобенов

 

 

Галина Иванова Тодорова

 

 

Бисерка Димитрова Борисова

 

 

Петя Тодорова Василева

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 17.08.2011 в 11:48 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол