Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 374-ПВР/МИ
София, 17.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Минерални бани, област Хасково, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Минерални бани, област Хасково, от 11.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-282 от 15.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 05.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Минерални бани.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Минерални бани, област Хасково, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Таня Трендафилова Захариева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Емилия Йорданова Въчева

 

СЕКРЕТАР:

Нурджан Неджайтин Зинал

 

ЧЛЕНОВЕ:

Албена Димитрова Ченголова

 

 

Милена Миткова Петкова

 

 

Елица Райкова Проданова

 

 

Недялка Филипова Пасинова

 

 

Олга Кирилова Ванчева

 

 

Валентина Найденова Ангелова-Кирева

 

 

Радослав Димитров Тодоров

 

 

Николина Георгиева Георгиева

 

 

Николай Недялков Христов

 

 

Стойчо Христонов Запрянов

 

 

Билял Рашид Билял

 

 

Атанаска Захариева Делчева

 

 

Иван Йорданов Райков

 

 

Михаил Недялков Павлитов

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 17.08.2011 в 23:51 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол