Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 375-ПВР/МИ
София, 17.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Раднево, област Стара Загора, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Раднево, област Стара Загора, от 10.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-270 от 15.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 03.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Раднево.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Раднево, област Стара Загора, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мирослав Бинев Вълев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Севда Ахмедова Нанаджиева

 

СЕКРЕТАР:

Анна Линкова Господинова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Милена Стоянова Стоянова

 

 

Светла Димова Желязкова-Йовчева

 

 

Деляна Ангелова Димитрова

 

 

Росица Панайотова Пенчева

 

 

Марияна Люцканова Иванова

 

 

Ваня Петрова Георгиева

 

 

Галя Господинова Колева

 

 

Кирилка Иванова Петрова

 

 

Зоя Иванова Кънева

 

 

Валя Стоянова Георгиева

 

 

Пенка Колева Георгиева-Желева

 

 

Мара Иванова Павлова

 

 

Елена Ангелова Кирова

 

 

Даниела Желязкова Бенишева

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 17.08.2011 в 23:53 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол