Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 376-МИ
София, 17.08.2011

ОТНОСНО: регистрация на коалиция от партии “ОДС – ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от коалиция от партии "ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", подписано от представляващия коалицията от партии Иво Севдалинов Цанев, заведено под № 1 на 10 август 2011 г. в регистъра на коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: Решение от заседание на политически съвет на БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ "РАДИКАЛИ", ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ и СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ за създаване на коалиция от партии с наименование "ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", подписано от представляващите партиите, участващи в състава на коалицията от партии,  за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и за определяне на лице, което представлява коалицията от партии; заверено от партията копие от удостоверение № 22 от 5 август 2011 г. за регистрация на партия "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ "РАДИКАЛИ" в ЦИК;  заверено от партията копие от удостоверение № 32 от 8 август 2011 г. за регистрация на партия "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" в ЦИК; заверено от партията копие от удостоверение № 45 от 8 август 2011 г. за регистрация на партия "ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" в ЦИК; образец от подписа на лицето, представляващо коалицията от партии; удостоверение с изх. № 2660 от 09.08. 2011 г.  от „Банка ДСК" - ФЦ Московска, гр. София, за новооткрита банкова сметка на името на партия "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" за обслужване на предизборната кампания на коалицията от партии; пълномощно от 08.08.2011 г., подписано от представляващите партиите, участващи в състава на коалицията от партии с наименование "ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ". 

В състава на коалицията от партии са включени партиите БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ "РАДИКАЛИ", ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ и СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ, които са регистрирани в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Изпълнени са изискванията на чл. 91, ал. 1, 2, 3 и 4 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на коалиция от партии "ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 и чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА коалиция от партии "ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 17.08.2011 в 23:54 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол