Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 377-ПВР
София, 17.08.2011

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ” за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ", подписано от Жаклин Ваклуш Толева, в качеството на председател и представляващ партията, заведено под № 2 на 5 август 2011 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 20.04.1990 г. по ф.д. № 2434/1990 г. на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 20.07.2011 г. от СГС - ФО, 3 състав, по ф.д. № 2434/1990 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 31 на „Държавен вестник", бр. 34 от 1990 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; решение по т. 1 от протокол № 19 от 22.06.2011 г. на Централното ръководство на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ" за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.; заверен от СГС препис от устава на партията; удостоверение от 20.07.2011 г. на СГС - ФО, по ф.д. № 2434/1990 г., издадено на основание чл.19а от Закона за политическите партии; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-370/19.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; удостоверение № 092/20.07.2011 г. на „Прокредитбанк (България)" АД, София 3, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; банково бордеро от 05.08.2011 г. от „Прокредитбанк (България)" АД, офис Дондуков, за внесен безлихвен депозит; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 9949 избиратели, подкрепящи регистрацията.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ.

От протокол № 92-00-741 от 15.08.2011 г. на ГД „ГРАО" в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ" в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г., се установява спазване на изискването на разпоредбата на чл. 83, ал. 1, изр. 1 от ИК за наличие на необходимия брой от 7000 подписи.

Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 34-ПВР от 25 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г., за регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 82, чл. 83, ал. 1, изр. 1 и чл. 78 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината да е БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ.

Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 18.08.2011 в 09:47 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол