Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 383-ПВР/МИ
София, 17.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Монтана, област Монтана, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-82 от 09.08.2011 г. от кмета на община Монтана, област Монтана, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 03.08.2011г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя на Общинската избирателна комисия в община Монтана, както и за председател и зам.-председател на комисията.

Не е постигнато съгласие по направените предложения за  секретар на ОИК в община Монтана.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Монтана, област Монтана, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Пламка Христова Григорова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Александрова Илиева

 

СЕКРЕТАР:

Антоанета Йорданова Велчева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Николай Кирилов Георгиев

 

 

Цветанка Анчова Горанова

 

 

Диана Крумова Пунчева

 

 

Валери Иванов Димитров

 

 

Росица Енчева Ангелова

 

 

Силвия Олегова Шишкова

 

 

Пламен Владимиров Каменов

 

 

Славиан Светлинов Николов

 

 

Валентина Георгиева Ценова

 

 

Румен Димитров Гоцов

 

 

Васил Нинов Върбанов

 

 

Иван Асенов Кръстев

 

 

Камелия Славейкова Калистратов

 

 

Симеон Тодоров Симеонов

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 18.08.2011 в 09:52 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол