Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 386-ПВР/МИ
София, 17.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Добричка, област Добрич, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Добричка, област Добрич, от 10.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-321 от 17.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 28.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Добричка.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Добричка, област Добрич, в състав от 17 членове, както следва :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мариян Радев Няголов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иглика Николова Станева

 

СЕКРЕТАР:

Георги Иванов Георгиев

 

ЧЛЕНОВЕ:

Виолета Георгиева Драгнева

 

 

Стоян Донев Стоянов

 

 

Емил Борисов Димитров

 

 

Стефан Петров Петров

 

 

Елена Лъчезарова Тодорова

 

 

Стелияна Златева Стоянова

 

 

Диана Илиева Далакманска

 

 

Валя Кондова Пейчева

 

 

Сюзан Зекерие Рамис

 

 

Севал Васвидин Рифад

 

 

Севда Февзи Неджибова

 

 

Койчо Петков Колев

 

 

Йовка Любомирова Николова

 

 

Златинка Димитрова Георгиева

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 18.08.2011 в 14:55 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол