Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 410-ЕП
София, 17.05.2014

ОТНОСНО: регистрация на анкетьор за Двадесет и втори район – Смолянски, от „СОВА 5” АД, гр. София – регистрирана агенция с Решение № 360-ЕП от 13.05.2014 г. на ЦИК, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден в изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-86 от 15.05.2014 г. от „СОВА 5" АД, регистрирана агенция с Решение № 360-ЕП от 13.05.2014 г. на ЦИК, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден в изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 25 май 2014 г., представлявана от Васил Йорданов Тончев, с което се иска да се регистрира като анкетьор за Двадесет и втори район - Смолянски, Сийка Атанасова Костова.

От направената проверка с наш вх. № ЕП-00-318 от 16.05.2014 г. се установи, че лицето отговаря на изискванията на Изборния кодекс за анкетьор.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 202, ал. 1-3 от Изборния кодекс и Решение № 279-ЕП от 3 май 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

Регистрира като анкетьор за Двадесет и втори район - Смолянски, предложената от агенция „СОВА 5" АД, Сийка Атанасова Костова, ЕГН ...

На регистрирания анкетьор да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 18.05.2014 в 15:17 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол