Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 413-ЕП
София, 17.05.2014

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявлениe с вх. № ЕП-18-99 от 16.05.2014 г. от фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", представлявана от Икмал Юсеинова Джомова - председател на УС, регистрирана с Решение на ЦИК № 168-ЕП от 15.04.2014 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Емине Нежат Салим, представляваща фондациятао в полза на 32 (тридесет и две) лица - представители на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представен и на технически носител.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8 и чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 32 упълномощени представители на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", както следва:

 

1. Делян Мирославов Александров
2. Мюмюн Исмаил Чилингир
3. Севил Нурай Джафер
4. Салейдин Ахмед Хасан
5. Емел Алиева Мустафова
6. Eсмер Хюсеин Караджа
7. Али Мехмед Сакалъ
8. Яшар Мурад Бора
9. Али Хюсеин Али
10. Кезбан Фикретова Мустафова
11. Самет Илияз Ахмед
12. Джунейт Мустафова Ибрямова
13. Вилдан Сюлейманова Ахмедова
14. Ашкън Шабан Реджеб
15. Къймет Юсеинова Салиева
16. Руска Руменова Атанасова
17. Мюмюн Тургай Осман
18. Мюмюн Емин Алиосман
19. Бисер Арсениев Атипов
20. Стоян Иванов Манчев
21. Шенсой Себахатинов Юмеров
22. Осман Мурад Исмаил
23. Йордан Стефанов Атанасов
24. Ахмед Исмаил Ахмед
25. Гюрджан Сейдахмед Халибрям
26. Ридван Шюкрю Хасан
27. Айше Адем Неджиб
28. Зюбейде Шевкед Джелилова
29. Ибрям Бенер Камбер
30. Шенол Юсеинов Юсеинов
31. Фиген Сюлейман Шюкрю
32. Илияна Георгиева Георгиева

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 18.05.2014 в 13:50 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол