Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 416-ЕП
София, 17.05.2014

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-101 от 17.05.2014 г. от „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", представлявана от Катя Колева Келевска - председател на УС на сдружението, чрез пълномощника Галина Рангелова Асенова, регистрирано с Решение на ЦИК № 237-ЕП от 24.04.2014 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Катя Колева Келевска в полза на Галина Рангелова Асенова и на 50 (петдесет) лица - представители на „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представен и на технически носител.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 46 упълномощени представители на „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", както следва:

 

Трите имена
1. Кристиян Сашев Калчев
2. Спас Ангелов Момов
3. Кирил Венциславов Ангелов
4. Малина Ангелова Лиловска
5. Валентина Недялкова Великова
6. Георги Иванов Колеолов
7. Корнелия Любомирова Романова
8. Мирослав Алексиев Милков
9. Недялко Панков Новаков
10. Христо Свиленов Станчев
11. Иван Венциславов Кючуков
12. Анета Иванова Тодорова
13. Мира Симеонова Минчева
14. Петър Йорданов Кралев
15. Стоян Стоянов Павлов
16. Станимир Симеонов Маринов
17. Гергана Емилова Тодорова
18. Красимир Радославов Кутев
19. Емануела Еленова Василева
20. Аксения Куртева Сашева
21. Красимир Иванов Иванов
22. Мария Теодорова Георгиева
23. Кристиана Костадинова Арфондиева
24. Димитър Ивелинов Георгиев
25. Даниела Цветанова Найденова
26. Есна Ризова Сюлейанова
27. Тони Ивелинов Георгиев
28. Мая Петрова Димова
29. Недялка Грозданова Тодорова
30. Симона Красимирова Ковачева
31. Мирослав Руменов Русев
32. Христомир Цветозаpов Петков
33. Мартин Стефанов Николов
34. Мариян Петров Иванов
35. Милена Иванова Миленова
36. Катя Валериева Кунева
37. Габриела Николаева Маркова
38. Димитър Милков Георгиев
39. Зоя Димитрова Хлебарова
40. Иванка Георгиева Иванова
41. Петранка Георгиева Димитрова
42. Емилия Гаджева Величкова
43. Симона Христова Христова
44. Теодор Божидаров Загоров
45. Борис Тошев Петков
46. Пламен Георгиев Атцаров

Отказва да регистрира:

  1. Павел Димитров Радев
  2. Ана Цветкова Стойчева
  3. Стоян Кръстилов Стойчев

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 18.05.2014 в 13:56 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол