Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 459-ЕП
София, 20.05.2014

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-127 от 20.05.2014 г. от сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ", представлявано от Георги Николов Атанасов - председател на УС на сдружението, чрез пълномощника Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние на сдружението към 03.04.2014 г. по ф.д. № 16/2012 г., издадено от Софийски градски съд; пълномощно от Георги Николов Атанасов, представляващ сдружението, в полза на Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова и на 5 (пет) лица - представители на сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ"; списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. Списъкът е представен и на технически носител.

След извършената проверка на лицата от списъка се установи, че всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ", за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 5 упълномощени представители на сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова
2. Найден Маринов Зеленогорски
3. Димитър Андреев Делчев
4. Стаен Стаменов Янев
5. Мария Венцеславова Тенчева

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 21.05.2014 в 13:35 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол